Uchwała nr 18/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 1999r.

w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 189 ust. 3 Statutu PW, wybiera na członków komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w kadencji 1999-2002, osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW nr 18/XLIV/99

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

dr hab. Andrzej Dąbrowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. Lech Kłosiewicz

Wydział Architektury

dr hab. Marian Kwietniewski

Wydział Inżynierii Środowiska

dr hab. Włodzimierz Przyborowski

Wydział Elektryczny

prof. dr hab. Kazimierz Starowiejski

Wydział Chemiczny

prof. dr Andrzej Szummer

Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. nzw. dr hab. Jacek Żebrowski

Wydział Fizyki

dr inż. Marek Kamiński

Wydział Inżynierii Materiałowej

dr inż. Bogusław Obiegałka

Wydział Inżynierii Lądowej

dr Andrzej Poltyński

Wydział Mechatroniki

mgr Danuta Sołtyska

Studium Języków Obcych

dr Alicja Zielińska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa