Uchwała nr 7/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie dyrektora administracyjnego Politechniki Warszawskiej

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 122 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na powołanie mgr inż. Marka Gutkowskiego na stanowisko dyrektora administracyjnego Politechniki Warszawskiej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki