Uchwała nr 9/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 października 1999 r.

w sprawie powołania komisji senackich

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. l Statutu PW, powołuje w skład stałych komisji senackich w kadencji 1999-2002, osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały nr 9/XLIV/99

Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów

Przewodniczący - Prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk (Wydz. Mechatroniki) Czł. Senatu

Członkowie Senatu:

Prof. dr hab. Jacek Kubissa

- Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku
- zastępca przewodniczącego

Stefan Borzemski

- Administracja Centralna

Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

- Wydz. Transportu

Dr inż. Sergiusz Dzierzgowski

- Wydz. Chemiczny

Mgr inż. Antoni Fijałkowski

- Wydz. EiTI

Agnieszka Kachel

- Samorząd Studentów

Prof. dr hab. Krzysztof. J. Kurzydłowski

- Wydz. IM

Mgr inż. Tomasz Leżański

- Wydz. MEiL

Marek Lukasek

- Samorząd Studentów

Mgr inż. Stefan Przekopiak

- Wydz. Transportu

Prof. nzw. dr hab. Stanisław Radkowski

- Wydz. SiMR

Dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski

- Wydz. MiNI

Mgr inż. Romuald Sławiński

- Wydz. IP

Ewa D. Stelmaszyńska

- Samorząd Studentów

Jerzy Szewczyk

- Samorząd Studentów

Prof. dr hab. Jan Szlagowski

- Wydz. SiMR

Mgr Władysława Wawszczak

- Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku

Osoby nie będące członkami Senatu:

Mgr inż. Stanisław Dragan

- ZNP PW

Dr inż. Jan Grzonkowski

- Wydz. Elektryczny

Mgr Barbara Grzywnowicz

- Administracja Centralna

Prof. dr hab. Krzysztof Kasiura

- Wydz. Chemiczny

Dr hab. Helena Kisilowska

- KNSiA

Prof. dr hab. Tadeusz Krupa

- Wydz. IP

Prof. dr hab. Waldemar Oleksiuk

- Wydz. Mechatroniki

Mgr inż. Edward Oszmiański

- Wydz. GiK

Dr inż. Jerzy Szawłowski

- Wydz. IM

Dr hab. Irma Śledzińska

- Wydz. Fizyki

Dr Zygmunt Trzaska-Durski

- NSZZ "Solidarność" PW

Prof. dr Stefan Westrych

- Wydz. Architektury


Załącznik do uchwały Senatu PW nr 9/XLIV/99

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kampusów Akademickich

Przewodniczący - Prof. dr hab. Stefan Wrona (Wydz. Architektury) czł. Senatu

Członkowie Senatu:

Dr Andrzej Jakubiak

- Wydz. EiTI

Prof. dr hab. Janusz Kindler

- Wydz. IŚ

Marek Lukasek

- Samorząd Studentów

Kazimierz Mierzejewski

- Samorząd Studentów

Prof. nzw. dr hab. Stanisław Radkowski

- Wydz. SiMR

Mgr Romuald Sławiński

- Wydz. IP

Dr inż. Sergiusz Dzierzgowski

- Wydz. Chemiczny

Osoby nie będące członkami Senatu:

Dr Jerzy Bielanik

- Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku

Dr hab. Andrzej Fryszkowski

- Wydz. MiNI

Prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk

- Wydz. Fizyki

Dr Sylwester Gładyś

- Wydz. Transportu

Dr Jan Grzonkowski

- Wydz. Elektryczny

Dr hab. Grzegorz Jemielita

- Wydz. IL

Prof. dr hab. Konrad Kucza-Kuczyński

- Wydz. Architektury

Dr Lech Kujawa

- Wydz. GiK

Dr Krzysztof Lewenstein

- Wydz. Mechatroniki

Dr hab. Janusz Narkiewicz

- Wydz. MEiL

Dr hab. Tadeusz Kulik

- Wydz. IM

Mgr Tadeusz Wróblewski

- Administracja Centralna


Załącznik do uchwały Senatu PW nr 9/XLIV/99

Senacka Komisja ds. Kształcenia

Przewodniczący - Prof. dr hab. Stanisław Mańkowski (Wydz. IŚ) czł. Senatu

Członkowie Senatu:

Dr inż. Maria Boszko

- Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku

Dr Teresa Kotaszewicz

- Kolegium Nauk Społecznych i Administracji

Prof. dr hab. Franciszek Krok

- Wydz. Fizyki

Sven Nilsson

- Samorząd Studentów

Prof. dr hab. Bogdan Nowicki

- Wydz. IP

Prof. dr hab. Agnieszka Plucińska

- Wydz. MiNI

Mariusz Popik

- Samorząd Studentów

Dr inż. Andrzej Potyński

- Wydz. Mechatroniki

Aleksandra Sokołowska

- Samorząd Studentów

Jacek Szymański

- Samorząd Studentów

Prof. dr hab. Piotr Skłodowski

- Wydz. GiK

Osoby nie będące członkami Senatu:

Prof. dr hab. Andrzej Biń

- Wydz. IChiP

Prof. dr hab. Jan Ebert

- Wydz. EiTI

Dr inż. Krzysztof Grochowski

- Wydz. Transportu

Dr inż. Krystyna Jankowska

- Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku

Prof. dr hab. Jerzy Sado

- Wydz. MeiL

Prof. dr hab. Krzysztof Szmidt-Szałowski

- Wydz. Chemiczny

Mgr Danuta Sołtyska

- Studium Języków Obcych

Dr Teresa Wojtowicz

- Kolegium Nauk Społecznych i Administracji

Dr inż. Zbigniew Wrzesiński

- Wydz. IP

Dr inż. Roman Wrzosek

- Wydz. Architektury

Prof. nzw. dr hab. Wojciech Żagan

- Wydz. Elektryczny

Doc. dr inż. Marek Żelazny

- Wydz. Mechatroniki

Krzysztof Wilczyński

- Administracja Centralna

Prof. dr hab. Marek Witkowski

- Wydz. IL

Prof. dr hab. Jerzy Wróbel

- Wydz. SiMR


Załącznik do uchwały Senatu PW nr 9/XLIV/99

Senacka Komisja ds. Nauki

Przewodniczący - Prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk (Wydz. Chemiczny) czł. Senatu

Członkowie Senatu:

Prof. dr hab. Jan. M. Chmielewski

- Wydz. Architektury

Prof. dr hab. Leon Gradoń

- Wydz. IChiP

Prof. dr hab. Jacek Kijeński

- Wydz. Chemiczny

Prof. nzw. dr hab. Franciszek Krok

- Wydz. Fizyki

Prof. dr hab. Bogdan Nowicki

- Wydz. IP

Prof. dr Tadeusz Obrębski

- Kolegium Nauk Społecznych i Administracji

Aleksandra Sokołowska

- Samorząd Studentów

Agnieszka Szajewska

- Samorząd Studentów

Prof. dr hab. Tadeusz Wierzchoń

- Wydz. IM

Prof. dr hab. Marcin Barlik

- Wydz. GiK

Dr Janusz Sobieszczański

- Wydz. SiMR

Osoby nie będące członkami Senatu:

Prof. dr hab. Lech Dwiliński

- Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku

Prof. dr hab. Stanisław Janeczko

- Wydz. MiNI

Prof. dr hab. Marian P. Kaźmierkowski

- Wydz. Elektryczny

Dr hab. Gerard Krawczyk

- Wydz. Transportu

Prof. nzw. dr hab. Bogdan Majkusiak

- Wydz. EiTI

Prof. dr hab. Krzysztof Patorski

- Wydz. Mechatroniki

Prof. dr hab. Andrzej Styczek

- Wydz. MEiL

Dr Mikołaj Szafran

- Wydz. Chemiczny (kandydat ZNP PW)

Prof. dr hab. Jerzy Wicher

- Wydz. SiMR

Prof. nzw. dr hab. Maria Łebkowska

- Wydz. IŚ


Załącznik do uchwały Senatu PW nr 9/XLIV/99

Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni

Przewodniczący - prof. dr hab. Grzegorz Pawlicki (Wydz. Mechatroniki) czł. Senatu

Członkowie Senatu:

Prof. nzw. dr hab. Roman Morawski

- Wydz. EiTI - zastępca przewodniczącego

Marek Amrozy

- Samorząd Studentów

Prof. dr hab. Roman Barlik

- Wydz. Elektryczny

Prof. dr hab. Leon Gradoń

- Wydz. IChiP

Prof. dr hab. Jacek Kubissa

- Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku

Krzysztof Paź

- Samorząd Studentów

Mgr Tadeusz Popończyk

- Wydz. IP

Mgr Stefan Przekopiak

- Wydz. Transportu

Dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski

- Wydz. MiNI

Prof. dr hab. Piotr Skłodowski

- Wydz. GiK

Ewa Dominika Stelmaszyńska

- Samorząd Studentów

Prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski

- Wydz. Fizyki

Jerzy Szewczyk

- Samorząd Studentów

Prof. nzw. dr hab. Jan Szlagowski

- Wydz. SiMR

Dr Jan Szymczyk

- Wydz. MEiL

Osoby nie będące członkami Senatu:

Dr Bogdan Dzierżawski

- Wydz. Architektury

Mgr Elżbieta Legęć

- Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych

Prof. dr hab. Marcin Leonowicz

- Wydz. IM

Prof. dr hab. Janusz Lewandowski

- Wydz. MEiL

Prof. dr hab. Ryszard Pohorecki

- Wydz. IChiP

Prof.. dr hab. Jan Schmidt

- Wydz. EiTI

Prof. dr hab. Henryk Supronowicz

- Wydz. Elektryczny

Dr Bolesław Szomański

- ZNP PW


Załącznik do uchwały Senatu PW nr 9/XLIV/99

Senacka Komisja ds. Kadr

Przewodniczący - Prof. dr hab. Krzysztof Malinowski (Wydz. EiTI) czł. Senatu

Członkowie Senatu:

Prof. dr hab. Jacek Kijeński

- Wydz. Chemiczny -zastępca przewodniczącego

Prof. dr hab. Marcin Barlik

- Wydz. GiK

Prof. dr hab. Maciej Bossak

- Wydz. IP

Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

- Wydz. Transportu

Prof. dr Tadeusz Obrębski

- KNSiA

Prof. dr hab. Agnieszka Plucińska

- Wydz. MiNI

Prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski

- Wydz. Fizyki

Prof. nzw. dr hab. Wojciech Żółtowski

- Wydz. IL

Mariusz Popik

- Samorząd Studentów

Jacek E. Szymański

- Samorząd Studentów

Osoby nie będące członkami Senatu:

Prof. dr hab. Mieczysław Hering

- Wydz. Elektryczny

Mgr inż. Stanisław Dragan

- ZNP PW

Prof. nzw. dr hab. Jerzy Kurek

- Wydz. Mechatroniki

Prof. dr hab. Andrzej Osiadacz

- Wydz. IŚ

Prof. dr hab. Jolanta Putkowska

- Wydz. Architektury

Prof. dr hab. Andrzej Tylikowski

- Wydz. SiMR

Dr Zygmunt Trzaska-Durski

- NSZZ "Solidarność" PW

Mgr Zofia Sandowicz

- Administracja Centralna

Prof. dr hab. Stanisław Sieniutycz

- Wydz. IChiP

Prof. dr hab. Jacek Stupnicki

- Wydz. MEiL

Prof. dr Wojciech Włodarczyk

- Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku


Załącznik do uchwały Senatu PW nr 9/XLIV/99

Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej

Przewodniczący - Prof. dr hab. Lech Czarnecki (Wydz. IL) czł. Senatu

Osoby nie będące członkami Senatu:

Prof. dr Władysław Findeisen

- Wydz. EiTI

Prof. dr hab. Jan Ebert

- Wydz. EiTI

Prof. dr hab. Marek Dietrich

- Wydz. MEiL

Prof. dr Andrzej Gomuliński

- Wydz. IL

Prof. dr hab. Maciej Grabski

- Wydz. IM

Prof. dr hab. Wojciech Gasparski

- Wydz. IP

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek

- Wydz. Elektryczny


Załącznik do uchwały Senatu PW nr 9/XLIV/99

Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji

Przewodniczący - Prof. nzw. dr hab. Jacek Czajewski (Wydz. Elektryczny) czł. Senatu

Członkowie Senatu:

Prof. dr hab. Roman Barlik

- Wydz. Elektryczny

Dr Andrzej Gordwpyń

- Wydz. IŚ

Agnieszka Kachel

- Samorząd Studentów

Dr Teresa Kotaszewicz

- KNSiA

Kazimierz Mierzejewski

- Samorząd Studentów

Dr Andrzej Potyński

- Wydz. Mechatroniki

Mgr Romuald Sławiński

- Wydz. IP

Dr Jan Szymczyk

- Wydz. MEiL

Henryk Gębarski

- Administracja Centralna

Osoby nie będące członkami Senatu:

Prof. dr hab. Sławomier Białas

- Wydz. SiMR

Doc. Dr Józef Brodacki

- Wydz. IP

Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz

- Wydz. MEiL

Mgr Elżbieta Dudzińska

- Biblioteka Główna

Dr Maria Królikowska

- KNSiA

Prof. dr hab. Andrzej Makowski

- Wydz. GiK

Prof. dr hab. Zdzisław Mrugalski

- Wydz. Mechatroniki

Dr Andrzej Muster

- Wydz. IP

Prof. dr hab. Edmund Pluciński

- Wydz. MiNI

Dr Zygmunt Trzaska-Durski

- Wydz. Chemiczny

Prof. dr hab. Teresa Zarębska

- Wydz. Architektury

Prof. dr hab. Wiesław Szenajch

- Wydz. IP


Załącznik do uchwały Senatu PW nr 9/XLIV/99

Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący - Prof. dr hab. K.J. Kurzydłowski (Wydz. Inż. Mat.) czł. Senatu

Członkowie Senatu:

Dr Sergiusz Dzierzgowski

- Wydz. Chemiczny

Henryk Gębarski

- Administracja Centralna

Dr Andrzej Jakubiak

- Wydz. EiTI

Sven Nilsson

- Samorząd Studentów

Agnieszka Szajewska

- Samorząd Studentów

Dr Zbigniew Turowski

- Szkoła Businessu

Dr Wiesław Partyka

- Wydz. Elektryczny

Prof. dr hab. Piotr Wolański

- Wydz. MEiL

Prof. nzw. dr hab. Roman Z. Morawski

- Wydz. EiTI

Prof. dr hab. Janusz Kindler

- Wydz. IŚ

Dr Andrzej Girdwoyń

- Wydz. IŚ

Osoby nie będące członkami Senatu:

Prof. nzw. dr hab. Leszek Adamowicz

- Wydz. Fizyki

Prof. dr hab. Małgorzata Kujawińska

- Wydz. Mechatroniki

Dr hab. Alina Maciejewska

- Wydz. GiK

Stefan Oksiuta

- Rada Zakładowa ZNP

Prof. dr hab. Jerzy Piotrowski

- Wydz. SiMR

Prof. dr hab. Anna Romanowska

- Wydz. MiNI

Dr Małgorzata Rozbicka

- Wydz. Architektury

Dr hab. Jacek Senkara

- Wydz. IP

Prof. dr hab. Krzysztof Urbaniec

- Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku

Prof. dr hab. Marek Witkowski

- Wydz. IL