Uchwała nr 19/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

  Działając na podstawie § 160 ust. 3 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej powołuje Uczelniana Komisję Rekrutacyjną na okres od dnia l stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. w następującym składzie:

prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski, Prorektor PW

Przewodniczący Komisji

doc. dr Bohdan Utrysko, Pełnomocnik Rektora

Sekretarz Komisji

dr inż. Maria Krystyna Bukowska

Członek Komisji

dr inż. Leszek Cybula

Członek Komisji

mgr inż. Stefan Oksiuta

Członek Komisji

dr inż. Andrzej Sadowski

Członek Komisji

dr inż. Henryk Winek

Członek Komisji

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki