Uchwała nr 1/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 121 Statutu PW, wyraża zgodę na zakup ze środków przyznanych i przekazanych decyzją nr 2850/IA/134/98 z dnia 05.11.1998 r. przez Komitet Badań Naukowych, plazmowego urządzenia technologicznego o wartości 333 tys. DM dla Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki