Uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej
z roku 2004

Nr

Z dnia

W sprawie

174/XLV/2004

21.12.2004

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską

173/XLV/2004

21.12.2004

w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

172/XLV/2004

21.12.2004

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z zagraniczną instytucją naukową

171/XLV/2004

21.12.2004

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

170/XLV/2004

21.12.2004

w sprawie wyboru organów jednoosobowych oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i kolegiów wyborczych w Politechnice Warszawskiej

169/XLV/2004

21.12.2004

w sprawie założeń do projektu budżetu Politechniki Warszawskiej na rok 2005

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/XLV/2004

168/XLV/2004

21.12.2004

w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2005

167/XLV/2004

21.12.2004

w sprawie zasad udziału Politechniki Warszawskiej w spółkach kapitałowych

166/XLV/2004

24.11.2004

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

165/XLV/2004

24.11.2004

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

164/XLV/2004

24.11.2004

w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

163/XLV/2004

24.11.2004

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki

162/XLV/2004

24.11.2004

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Kartografii i na Wydziale Inżynierii Produkcji

161/XLV/2004

24.11.2004

w sprawie przeniesienia kierunku studiów "papiernictwo i poligrafia" z Wydziału Geodezji i Kartografii na Wydział Inżynierii Produkcji

160/XLV/2004

24.11.2004

w sprawie wyboru organów jednoosobowych oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i kolegiów wyborczych w Politechnice Warszawskiej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 160/XLV/2004
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 160/XLV/2004

159/XLV/2004

24.11.2004

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii

158/XLV/2004

27.10.2004

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Górniczo-Hutniczą

157/XLV/2004

27.10.2004

w sprawie przystąpienia PW do spółki

156/XLV/2004

27.10.2004

w sprawie przystąpienia PW do spółki

155/XLV/2004

27.10.2004

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Załącznik do Uchwały nr 155/XLV/2004

154/XLV/2004

27.10.2004

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Warszawską

153/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2004

152/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów PW

151/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

150/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych

Załącznik do Uchwały nr 150/XLV/2004

149/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie zniesienia Ośrodka Języka Angielskiego Politechniki Warszawskiej

148/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od ustaleń Uchwały nr 47/XLV/2003 Senatu PW wobec Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Transportu, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Inżynierii Produkcji, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Kolegium Nauk Społecznych i Administracji

147/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na 2004 rok, sporządzonego zgodnie z wymaganiami MENiS

146/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie oceny działalności Rektora i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni

145/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie zgłoszenia kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej

144/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie powołania Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

143/XLV/2004

29.09.2004

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

142/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

141/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

140/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie ufundowania tablicy poświęconej pamięci profesora Wacława Żenczykowskiego

139/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

138/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

137/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

136/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

135/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Transportu

134/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie powołania Senackiego Zespołu ds. Oceny Administracji

133/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych dla nauczycieli

132/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie założeń do "Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2015"

Zalozenia strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2015

131/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie wymiaru i warunków obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2004/05

130/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2004

129/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie korekty budżetu Uczelni na rok 2004

128/XLV/2004

23.06.2004

w związku z sześćdziesiątą rocznicą Powstania Warszawskiego

127/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie Regulaminu Odznaki "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej"

126/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie Regulaminu Medalu Politechniki Warszawskiej

125/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej

124/XLV/2004

23.06.2004

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej

123/XLV/2004

26.05.2004

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

122/XLV/2004

26.05.2004

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

121/XLV/2004

26.05.2004

w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Środowiska studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska

120/XLV/2004

26.05.2004

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003r. i podziału zysku netto za 2003 r.

119/XLV/2004

26.05.2004

w sprawie przyjęcia rocznego Sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej w roku 2003

118/XLV/2004

05.05.2004

w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

117/XLV/2004

05.05.2004

w sprawie poparcia wniosku nazwania trzech warszawskich ulic imionami profesorów Politechniki Warszawskiej

116/XLV/2004

05.05.2004

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Gmachu Samochodów i Ciągników

115/XLV/2004

05.05.2004

w sprawie zasad organizacji badań naukowych w Politechnice Warszawskiej ze środków finansowych Uczelni przeznaczonych na działalność badawczą

114/XLV/2004

24.03.2004

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Poznańską

113/XLV/2004

24.03.2004

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Górniczo-Hutniczą

112/XLV/2004

24.03.2004

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Szczecińską

111/XLV/2004

24.03.2004

w sprawie zmiany w Regulaminie organizacyjnym Centrum Transferu Technologii

110/XLV/2004

24.03.2004

w sprawie zasad podziału dotacji na działalność dydaktyczną w 2004 roku

109/XLV/2004

24.03.2004

w sprawie ustalenia zasad podziału dotacji na badania własne

108/XLV/2004

24.03.2004

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2005-2006

107/XLV/2004

24.03.2004

w sprawie budżetu Uczelni na rok 2004

106/XLV/2004

24.03.2004

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

105/XLV/2004

25.02.2004

w sprawie wyrazenia zgody na przyjecie darowizny

104/XLV/2004

25.02.2004

w sprawie wyrazenia zgody na przyjecie darowizny

103/XLV/2004

25.02.2004

w sprawie zasad rozliczen za zajecia dydaktyczne zlecane wydzialom i innym jednostkom organizacyjnym PW w roku akademickim 2003/2004 i 2004/2005

102/XLV/2004

25.02.2004

w sprawie wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej

101/XLV/2004

25.02.2004

w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

100/XLV/2004

28.01.2004

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Szczecińską

98/XLV/2004

28.01.2004

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

97/XLV/2004

28.01.2004

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

96/XLV/2004

28.01.2004

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury

95/XLV/2004

28.01.2004

zmieniająca uchwałę nr 30/XLIV/2000 Senatu PW z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie uruchomienia w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji studiów II stopnia na kierunku Administracja

94/XLV/2004

28.01.2004

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od ustaleń Uchwały nr 47/XLV/2003 Senatu PW wobec Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Kolegium Nauk Społecznych i Administracji

93/XLV/2004

28.01.2004

zmieniająca uchwałę nr 47/XLV/2003 Senatu PW z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie wymiaru i warunków obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/04

92/XLV/2004

28.01.2004

zmieniająca Uchwałę nr 86/XLV/2003 Senatu PW z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2004

91/XLV/2004

28.01.2004

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2003, sporządzonej zgodnie z wymaganiami MENiS

90/XLV/2004

28.01.2004

w sprawie korekty budżetu Politechniki Warszawskiej na rok 2003

89/XLV/2004

28.01.2004

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim