Uchwała nr 97/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Działając na podstawie § 160 ust. 3 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na okres od dnia 28 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. w następującym składzie:

- prof. nzw. dr hab. Andrzej Jakubiak - przewodniczący Komisji
- dr inż. Bohdan Utrysko - sekretarz Komisji
- dr inż. Maria Bukowska - członek Komisji
- dr hab. Bohdan Butkiewicz - członek Komisji
- dr inż. Leszek Cybula - członek Komisji
- dr inż. Teresa Ostrowska - członek Komisji
- dr inż. Piotr Woyciechowski - członek Komisji

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski