Uchwała nr 98/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie zmian w składzie komisji senackich

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. 1 i § 43 ust. 2 Statutu PW, w związku z wyborem nowych przedstawicieli studentów do Senatu Politechniki Warszawskiej, dokonuje zmian w składzie komisji senackich, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski

 

załącznik do uchwały Senatu PW nr 98/XLV/04 z dnia 28.01.2004r.

zmiany w składzie stałych komisji senackich

odwołane ze składu: powołane do składu:
Komisja ds. Organizacji Uczelni
- Tomasz Przeździęk - Armen Jaworski
- Andrzej Olsztyński - Krzysztof Radzimowski
Komisja ds. Kształcenia
- Magdalena Serwa - Arkadiusz Orczykowski
- Armen Jaworski - Radosław Gajda
- Katarzyna Zajkowska - Katarzyna Buzan
- Paweł Jakubowski - Katarzyna Walkowicz
Komisja ds. Mienia i Finansów
- Tomasz Przeździęk - Armen Jaworski
- Andrzej Olsztyński - Jarosław Gęsicki
Komisja ds. Nauki
- Magdalena Serwa - Arkadiusz Orczykowski
- Armen Jaworski - Radosław Gajda
Komisja ds. Kadr
- Jarosław Gęsicki - Magdalena Kaczkowska
- Rafał Czajkowski - Krzysztof Radzimowski
Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
- Paweł Jakubowski - Katarzyna Buzan
- Katarzyna Zajkowska - Katarzyna Walkowicz
Komisja ds. Historii i Tradycji
- Krzysztof Mendalka - Maciej Różacki