Uchwała nr 100/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Szczecińską

Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Stefana Wojciechowskiego postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej.

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski