Uchwała nr 89/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 148 ust. 1 Statutu PW, wyraża zgodę na rozwiązanie, w trybie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, stosunku pracy z Michałem Jarzynką, lektorem mianowanym na czas nie określony w Zespole Lektorów w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku, ze skutkiem na koniec roku akademickiego 2003/2004.

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski