Uchwała nr 96/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu PW, wyraża zgodę na następujące zmiany organizacyjne na Wydziale Architektury:
1. Zmianę nazwy Zakładu Podstaw Technicznych i Ekonomicznych Projektowania na Zakład Podstaw Ekonomicznych Projektowania.
2. Zniesienie Katedry Historii Budowy Miast i utworzenie Zakładu Historii Budowy Miast.
3. Zniesienie Katedry Projektowania Konstrukcji i utworzenie Zakładu Projektowania Konstrukcji.
4. Zniesienie Zakładu Podstaw Kształtowania Architektonicznego i utworzenie Katedry Podstaw Kształtowania Architektonicznego.
5. Zniesienie Zakładu Elementów Kompozycji Urbanistycznej i utworzenie Zakładu Projektowania Miejskiego.
6. Utworzenie następujących zakładów:
Zakładu Architektury Wnętrz,
Zakładu Architektury Wielkoprzestrzennej,
Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej,
Zakładu Architektury Mieszkaniowej,
Zakładu Architektury w Krajobrazie,
Zakładu Podstaw Technicznych Projektowania.

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski