Uchwała nr 106/XLV/04
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2004 r
w sprawie budżetu Uczelni na rok 2004

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, po zapoznaniu się z opracowanymi przez Rektorską Komisję ds. Nagród i Odznaczeń i przedstawionymi przez Rektora wnioskami o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu postanawia pozytywnie je zaopiniować. Senat upoważnia Rektora do wystąpienia do Ministra i złożenia wniosków o przyznanie nagród pracownikom PW, wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały. .

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz

 

 

R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski

 

 

.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA załącznik do uchwały Senatu PW nr 106/XLV/04 z dn. 24.03.2004r.
Nagrody Ministra Edukacji Narodowe dla nauczycieli akademickich w 2004 roku
Opinia Komisji Nagród i Odznaczeń z dnia 3.03.2004 r

Lp

Imię i nazwisko
Tytuł i stopień naukowy
Specjalność naukowa
Rodzaj osiągnięcia
1.

2

3

Za osiągnięcia naukowe

1.

 • Dr hab.inż. Michał FEDORYŃSKI 66%
  Prof. dr hab. Mieczysław MĄKOSZA 34%
 • Chemia organiczna
  WYDZIAŁ CHEMICZNY

Cykl artykułów monograficznych dotyczących katalizy przeniesienia międzyfazowego i chemii karbenów.

2.

 • Prof. nzw. dr hab. Inż. Jerzy KRUPKA
 • Elektronika - technika i teoria mikrofalowa
  WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHN. INF.

Osiągnięcia naukowe w dziedzinie: Metod pomiarowych i badań elektromagnetycznych właściwości materiałów w paśmie mikrofalowym.

3.

 • Prof. dr hab. Janusz HOŁYST
 • Fizyka statystyczna
  WYDZIAŁ FIZYKI

Osiągnięcia naukowe na temat dynamiki nieliniowej układów złożonych, 8 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej i 12 prac konferencyjnych, w tym 11 międzynarodowych

4.

 • Prof. dr hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ 30%
  Inż. Andrzej FRONCZAK 20%
  Prof.dr hab. inż. Tadeusz UHL 20%
  Prof. dr hab. inż. Jan GIZIŃSKI 10%
  Mgr Tomasz ZABOKLICKI 10%
 • Mgr inż. Zenon DUSZYŃSKI 10%
 • Transport, budowa i eksploatacja maszyn
  WYDZIAŁ TRANSPORTU

Opracowanie projektu konstrukcyjno-technologicznego i wdrożenie z wykonaniem prototypu zmodernizowanego tramwaju typu 105/805.

5.

 • Dr hab. inż. Wiesław STAPSKI 35%
 • Dr inż. Benedykt PONDER 15%
 • Dr inż. Jerzy SMOLIK 20%
 • Inż. Henryk ŁOMŻA 20%
 • Inż. Krzysztof SZEWCZYK 10%
 • Budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa
 • WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych łożysk tocznych skośnych i specjalnych podatnych oraz II stopniowych przekładni falowych, a także nowych metod i stanowisk do badań jakościowych i trwałościowych tych zespołów.

6.

 • Prof. dr hab. inż. Tomasz WOLIŃSKI
 • Fizyka - optyka
 • WYDZIAŁ FIZYKI

Osiągnięcia naukowe w zakresie opisu zjawiska polaryzacji w układach optycznych ze szczególnym uwzględnieniem światłowodów włóknistych oraz ciekłych kryształów, przedstawione jako monograficzny rozdział "Polarization Phenomena in Optical Systems".

7.

 • Prof. dr hab. inż. Maciej BOSSAK 18%
 • Prof. dr hab. inż. Mieczysław KACZOROWSKI 3%
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej KSIĄŻCZAK3%
 • Dr inż. Leszek CYBULA 18%
 • Dr inż. Zbigniew NITA 18%
 • Mgr inż. Mirosław RAFALSKI 18%
 • Mgr inż. Andrzej CZARNAK 5%
 • Mgr inż. Waldemar NOWAK 7%
 • Mgr inż. Jan PLEWICKI 5%
 • Mgr inż. Zbigniew TUMANOW 5%
 • Technologia budowy maszyn, mechanika, inżynieria materiałowa, uzbrojenie
 • WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

Opracowanie i wdrożenie do produkcji 35 mm naboi z pociskiem FAPDS-T przeznaczonych do przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego LOARA

8.

 • Prof. nzw. dr hab. inż. Michał MALINOWSKI
 • Elektronika- optoelektronika
 • WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHN. INF.

Osiągnięcia naukowe w dziedzinie badania i modelowania aktywnych ośrodków laserowych i światłowodowych

9.

 • Prof. dr hab. inż. Urszula DOMAŃSKA-ŻELAZNA
 • Chemia fizyczna
 • WYDZIAŁ CHEMICZNY

Oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w dziedzinie. Równowagi Fazowe-Ekstrakcja`.

10.

 • Dr inż. Maciej PACZUSKI 25%
 • Inż. Jerzy ZIEMBICK 20%
 • Ryszard PUŁAWSK 20%
 • Mgr inż. Tadeusz STOKŁOSA 10%
 • Dr Tadeusz ŻMIJEWSKI 6%
 • Inż. Krystyna GOZDANEK 5%
 • Jadwiga ZGORZELSKA 5%
 • Mgr inż. Marianna DOBKOWSKA 5%
 • Dr Maria MIODUSKA 4%
 • Technologia petrochemii
 • Budownictwo, inżynieria komunikacyjna
 • WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECH. I PETROCHEMII

Opracowanie i wdrożenie do produkcji dodatku solubilizującego wodę w paliwach

11.

 • Prof. dr hab.inż. Wojciech ŻAGAN
 • Elektrotechnika, technika świetlna
 • WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Monografia "Iluminacja obiektów"
Oficyna Wyd. PW 2003 r. str. 220

12.

 • Prof. nzw.dr hab. inż.Teresa ZIELIŃSKA
 • Automatyka i robotyka
 • WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTN.

Monografia " Maszyny kroczące: Podstawy, projektowanie, sterowanie i wzorce biologiczne".
Wyd. Naukowe PWN 2003 r. str. 160

13.

 • Prof. nzw. dr hab. Eugeniusz TOCZYŁOWSKI
 • Automatyka i robotyka
 • WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHN. INF.

Monografia "Optymalizacja procesów rynkowych przy ograniczeniach".
Akademicka Oficyna Wyd. EXIT 2003 r. str.540

14.

 • Prof. nzw. dr hab. inż. Henryk ZOBEL
 • Budownictwo - inżynieria komunikacyjna
 • WYDZIAŁ INŻNIERII LĄDOWEJ

Książka "Naturalne zjawiska termiczne w mostach".
Wyd. Komunikacji i Łączności 2003 r. str. 230

Za osiągnięcia dydaktyczne

1.

 • Prof. nzw. dr hab. Ewa KLIMIUK 50%
 • Prof. nzw. dr hab. Maria ŁEBKOWSKA 50%
 • Technologia wody, biologia środowiska
 • WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Podręcznik "Biotechnologia w ochronie środowiska".
Wyd. Naukowe PWN 2003 r. str. 260

2.

 • Dr inż. Jacek CICHOCKI 50 %
 • Dr inż. Jerzy KOŁAKOWSKI 50%
 • Telekomunikacja
  WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHN. INF.

Podręcznik : UMTS system telefonii komórkowej trzeciej generacji"
Wyd. Komunikacji i Łączności 2003 r. str.450

3.

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 80%
 • Dr inż. Kamila KUSTROŃ 20%
 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • WYDZ. MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTN.

Podręcznik "Podstawy eksploatacji statków powietrznych". tom. I 2001 r. str. 300
tom II 2003 r. str.590
Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

4.

 • Prof. dr hab. Jan MONKIEWICZ 26%
 • Dr inż. Lech GĄSIORKIEWICZ 15%
 • Prof. nzw. dr hab. Tadeusz KRUPA 8%
 • Dr Maria GASIŃSKA 6%
 • Mgr inż. Artur GĄSIORKIEWICZ 8%
 • Dr Grażyna MONKIEWICZ 8%
 • Dr Nemezjusz PAZIO 6%
 • Dr Wojciech BIJAK 1%
 • Mgr inż. Ewa BOGACKA-ŻELAZNY 1%
 • Mgr inż. Paweł GOŁĄB 1%
 • Mgr Danuta KARWOWSKA 1%
 • Mgr Ryszard MICYK 1%
 • Prof.dr hab. Kazimierz ORTYŃSKI 1%
 • Mgr Katarzyna POLICHA 1%
 • Prof.dr hab. Eugeniusz STROIŃSKI 1%
 • Prof.dr hab. Michał TROCKI 1%
 • Mgr Andrzej ZADROŻNY 1%
 • Dr Jan BOGUTYN 1%
 • Dr Bogusław HADYNIAK 1%
 • Prof. dr hab. Romuald HOLLY 1%
 • Mgr Piotr KACZANOWSKI 1%
 • Dr Lech MICHALIK 1%
 • Mgr Dorota SELIGA 1%
 • Dr Elżbieta WOJCIECHOWSKA-LIPKA 1%
 • Prof. dr hab. Tomasz MICHALSKI 1%
 • Dr Renata PAJEWSKA 1%
 • Dr Helmut MULLER 1%
 • Prof. dr hab. Tadeusz SZUMLICZ 1%
 • Mgr Danuta WAŁCERZ 1%
 • Mgr Jerzy WYSOCKI 1%
 • Nauki o zarządzaniu
 • WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

Podręczniki:" Podstawy ubezpieczeń" - tom I Mechanizmy i funkcje, 2000 r. str. 400

tom - II Produkty, 2001 r. str.455

tom III Przedsiębiorstwo, 2003 r. str.515

"Ubezpieczenia w Unii Europejskiej" 2002 r. str.595

Wydawnictwo POLTEXT

5.

 • Prof. nzw.dr hab. inż. Cezary ZIELIŃSKI
 • Automatyka i robotyka
 • WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHN. INF.

Podręcznik " Podstawy projektowania układów cyfrowych".

Wyd. Naukowe PWN. 2003 r. str 440

6.

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy KUREK
 • Automatyka i Robotyka
 • WYDZIAŁ MECHATRONIKI

Opracowanie internetowego, multimedialnego podręcznika do przedmiotu Podstawy Automatyki

7.

 • Dr hab. Tomasz HERMANOWSKI 35%
 • Dr inż. Zbigniew TUROWSKI 25%
 • Dr n. med. Marcin CZECH 20%
 • Dr n. farm. Waldemar ZIELIŃSKI 20%
 • Ekonomia, marketing, zarządzanie,farmacja
 • SZKOŁA BIZNESU

Przygotowanie i uruchomienie nowatorskiego "Studium Farmakoekonomiki. Marketingu i Prawa Farmaceutycznego". w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

8.

 • Prof. dr hab. inż. Wacław SZCZEŚNIAK
 • Budownictwo - mechanika teoretyczna i konstrukcji
 • WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

Podręcznik "Mechanika klasyczna, analityczna i <MATHEMATICA> w zadaniach i przykładach obliczeniowych".

Oficyna Wyd. PW 2003 r. str. 470

Za habilitacje

1.

 • Dr hab. inż. Piotr PRZYBYŁOWICZ
 • Mechanika - dynamika maszyn
 • WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

"Piezoelectric vibration control of rotating structures".

Oficyna Wyd. PW 2002 r. str.120

Decyzja CK 28.04.2003 r.

2.

 • Dr hab. inż. Stanisław JEMIOŁO
 • Budownictwo - mechanika konstrukcji
 • WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

"Studium hipersprężystych własności materiałów izotropowych, modelowanie i implementacja numeryczna"

Oficyna Wyd. PW 2002 r. str. 305

Decyzja CK 23.06. 2003 r.

3.

 • Dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK
 • Automatyka i robotyka
 • WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTN.

"Modelowanie mechanizmów przestrzennych metodą układów wieloczłonowych".

Oficyna Wyd. PW 2002 r. 138 r.

Decyzja CK 28.04.2003 r.

4.

 • Dr hab. inż. Jarosław MIZERA
 • Inżynieria materiałowa
 • WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

"Wpływ tekstury krystalicznej i morfologicznej na anizotropię właściwości plastycznych stopów Al.\-Li".

Oficyna Wyd. PW 2003 r. str. 160

Decyzja CK 24.11.2003 r.

5.

 • Dr hab. inż. Albert PODGÓRSKI
 • Inżynieria chemiczna- układy rozproszone
 • WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROC.

"On the transport, deposition and filtration of aerosol particles in fibrous filters: selected problems".

Oficyna Wyd. PW 2002 r. str.202

Decyzja CK 28.04.2003 r.

6

 • Dr hab. inż. Marzena KRYSZKIEWICZ
 • Informatyka
 • WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHN. INF.

"Concise Representations of Frequent Patterns and Association Rules".

Oficyna Wyd. PW 2002 str. 200

Decyzja CK 24.11.2003 r.

7.

 • Dr hab. inż. Stanisław KRUCZYŃSKI
 • Budowa i eksploatacja maszyn - silniki spalinowe
 • WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

"Wybrane metody ograniczania emisji tlenków azotu w silnikach o zapłonie samoczynnym"

Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 2003 r. str. 190

Decyzja CK 26.05.2003 r

Za całokształt dorobku naukowo-dydaktycznego

1.

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz KACZOREK
 • Elektrotechnika, teoria sterowania i systemów
 • WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Całokształt pracy naukowo-dydaktycznej

2.

 • Prof. dr hab. inż. Jacek KUDREWICZ
 • Elektronika
 • WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHN. INF.

Całokształt pracy naukowo-dydaktycznej

3.

 • Dr inż. Roman ŚWITKIEWICZ
 • Budowa i eksploatacja maszyn - lotnictwo
 • WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTN.

Całokształt pracy naukowo-dydaktycznej

4.

 • Prof. dr hab. inż. Bogdan NOWICKI
 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

Całokształt pracy naukowo-dydaktycznej

5.

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof HOLEJKO
 • Telekomunikacja
 • WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHN. INF.

Całokształt pracy naukowo-dydaktycznej

6

 • Prof. dr Tadeusz OBRĘBSKI
 • Ekonomia
 • KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACJI

Całokształt pracy naukowo-dydaktycznej