Uchwala nr 104/XLV/2004

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie wyrazenia zgody na przyjecie darowizny

 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialajac na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraza zgode na przyjecie od firmy Fleetguard Inc. darowizny o wartosci 29.000,00 USD (dwadziescia dziewiec tysiecy USD) na rzecz Wydzialu Inzynierii Chemicznej i Procesowej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

mgr Danuta Soltyska
prof. dr hab. inz. Stanislaw Mankowski