Uchwała nr 107/XLV/04
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2004 r
w sprawie budżetu Uczelni na rok 2004

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. 1 i 2 Statutu PW, uchwala budżet Politechniki Warszawskiej na 2004 rok, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz

 

 

R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski