Uchwała nr 95/XLV/2004
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2004 r.
zmieniająca uchwałę nr 30/XLIV/2000 Senatu PW z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie uruchomienia w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji studiów II stopnia na kierunku Administracja

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. c Statutu PW, zmienia uchwałę nr 30/XLIV/2000 Senatu PW z dnia 26 stycznia 2000 r. poprzez skreślenie wyrazów:
"O przyjęcie na studia II stopnia w Kolegium mogą ubiegać się:
a) absolwenci studiów licencjackich kierunku Administracja w KNSiA,
b) absolwenci studiów inżynierskich I stopnia prowadzonych w PW,
c) absolwenci studiów inżynierskich prowadzonych w innych szkołach wyższych.".

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz
R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski