Uchwała nr 102/XLV/2004


Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia pozytywnie zaopiniować wnioski o przyznanie medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom PW, wymienionym w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

Sekretarz Senatu
mgr Danuta Sołtyska

 

 

R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski

 

 

załącznik do uchwały Senatu PW nr 102/XLV/04 z dn. 25.02.2004r.

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej
 2. 1. prof. dr hab. Józef Portacha MEiL
 3. 2. prof. nzw. dr hab. Krzysztof Sikorski IM
 4. 3. prof. zw. Wojciech Suchorzewski IL
 5. 4. dr inż. Andrzej Marusak Elektryczny
 6. 5. dr Czesław Pietras KNSiA
 7. 6. prof. zw. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak IŚ
 8. 7. mgr Jolanta Lipska SJO 8. prof. nzw. dr hab. Edward Nowak GiK
 9. 9. prof. nzw. dr hab. inż. Remigiusz Jan Rak Elektryczny
 10. 10. dr inż. Stanisław Orzeszak SiMR
 11. 11. prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Fizyka
 12. 12. prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Szwast IChiP
 13. 13. mgr Elżbieta Ramm SJO
 14. 14. prof. dr hab. Wojciech Żagan Elektryczny
 15. 15. mgr Andrzej Rydzewski EiTI
 16. 16. prof. dr hab. Antoni Dmowski Elektryczny
 17. 17. mgr Halina Budek SWFiS
 18. 18. prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny Mechatronika
 19. 19. dr inż. Wilhelm Orsetti IP
 20. 20. dr inż. Maciej Cygan Transport
 21. 21. mgr Grzegorz Gorzkowski SWFiS
 22. 22. dr inż. Cezary Łucyk Transport 23. mgr Ryszard Maślanko SJO
 23. 24. prof. zw. dr hab. inż. Leszek Wolski BMiP
 24. 25. dr inż. Jan Berkan IP
 25. 26. dr Wojciech Gilewski IL