Uchwała nr 113/XLV/04
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2004 r
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Górniczo-Hutniczą

Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Adama Chrzanowskiego postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz

 

 

R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski