Uchwała nr 101/XLV/2004

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2004r.
w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia wystąpić z wnioskami przedstawionymi przez Rektora o nadanie Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi pracownikom PW, wymienionym w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu
mgr Danuta Sołtyska

 

R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski
 
   

załącznik nr 1 do uchwały Senatu PW nr 101XLV/2004 z dn. 25.02.2004

 1. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 2. prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński Chemiczny
 3. prof. dr hab. inż. Janusz Stefan Śledziński GiK
 4. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 5. prof. zw. dr hab. Marcin Barlik GiK
 6. prof. nzw. hab. inż. Zdzisław Drozd Mechatronika
 7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Jan Dunajski Mechatronika
 8. dr inż. Mieczysław Nowak E-ny
 9. prof. zw. dr hab. Jerzy Bolesław Rogowski GiK
 10. prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski Fizyka
 11. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa MEiL

 

 

załącznik nr 2 do uchwały Senatu PW nr 101/XLV/04 z dn. 25.02.2004r.

 1. Złoty Krzyż Zasługi
 2. dr Krzysztof Michał Antoszkiewicz EiTI
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek MEiL prof. dr hab. inż. Zbigniew Włodzimierz Brzózka Chemiczny prof. dr hab. Andrzej Mieczysław Dąbrowski EiTI prof. dr hab. inż. Wiktor Lech Gambin Mechatronika prof. dr hab. Jerzy Edward Garbarczyk Fizyka
 4. dr inż. Witold Adam Jaszczuk Mechatronika
 5. prof. nzw. dr hab. Mirosław Karpierz Fizyka mgr Jolanta Zofia Korc-Migoń SJO dr Ryszard Wiesław Kossowski EiTI dr inż. Piotr Zygmunt Kuźniar IŚ dr inż. Andrzej Leszczyński EiTI dr Marian Majchrowski MiNI
 6. prof. nzw. dr hab. inż. Krystyna Danuta Majorkowska-Knap MEiL
 7. dr Irena Musiał-Walczak MiNI
 8. Anna Maria Nakwaska IM dr inż. Maciej Paczuski BMiP
 9. dr inż. Zbigniew Pakieła IM
 10. dr hab. Józef Paska E-ny
 11. mgr Janina Pelc BG dr inż. Benedykt Janusz Ponder SiMR
 12. prof. nzw. dr hab. Ulrich Schrade KNSiA
 13. dr inż. Józef Franciszek Suda Transport
 14. dr inż. Roman Michał Szabatin EiTI
 15. prof. dr hab. Stanisław Wincenciak E-ny
 16. dr inż. Krystyna Wolska IŚ
 17. dr hab. inż. Krzysztof Bolesław Zboiński Transport

 

 

załącznik nr 3 do uchwały Senatu PW nr 101/XLV/04 z dn. 25.02.2004r.

 1. Srebrny Krzyż Zasługi -
 2. dr inż. Janusz Marian Bidziński SiMR
 3. dr inż. Marian Bukowski EiTI
 4. dr Jadwiga Chudzicka IP
 5. Irena Dębska-Urbańczyk EiTI
 6. dr inż. Ewa Grażyna Górska IP inż. Krzysztof Marek Grąziewicz IP
 7. dr inż. Jacek Andrzej Hendiger IŚ
 8. dr inż. Zbigniew Bogdan Humienny SiMR
 9. dr inż. Stanisław Jankowski EiTI
 10. dr hab. Jerzy Jasiński Fizyka
 11. dr inż. Maciej Jaworski MEiL
 12. dr hab. inż. Stanisław Jemioło IL
 13. mgr inż. Andrzej Michał Kaczyński IP
 14. Marek Jerzy Konopka MEiL
 15. dr inż. Anna Elżbieta Kosieradzka IP
 16. mgr Izabela Barbara Kruszewska BMiP
 17. dr inż. Barbara Maria Liszyńska BMiP
 18. mgr inż. Marek Włodzimierz Malinowski BMiP
 19. dr inż. Józef Antoni Moskal EiTI lic. Grażyna Cecylia Pawlicka MiNi
 20. dr hab. inż. Piotr Maria Przybyłowicz SiMR
 21. dr inż. Ryszard Jan Rafalski IP
 22. mgr inż. Jan Aleksander Rawski Mechatronika
 23. dr hab. inż. Jerzy Zdzisław Sobolewski SiMR
 24. mgr Maria Bernadeta Ścisłowska EiTI
 25. dr inż. Wiesław Tłaczała Fizyka
 26. dr inż. Mateusz Krzysztof Turkowski Mechatronika
 27. dr inż. Jerzy Wiejacha BMiP
 28. dr inż. Wojciech Wojtasiak EiTI mgr Małgorzata Olimpia Wornbard BG
 29. dr inż. Monika Ewelina Załęska-Radziwiłł IŚ Zdzisław Zamkowski Tr
 30. mgr inż. Zofia Stanisława Zelman IŚ
 31. dr inż. Tadeusz Zieliński IL
 32. mgr inż. Irena Helena Żukowska BG

 

 

załącznik nr 4 do uchwały Senatu PW nr101/XLV/04 z dn. 25.02.2004r.

 1. Brązowy Krzyż Zasługi
 2. dr hab. Andrzej Adamski MiNI
 3. Ewa Elżbieta Araszkiewicz BG
 4. Jerzy Borowski IŚ mgr Jolanta Dolecka SWFiS Elżbieta Wacława d`Erceville IP
 5. dr hab. inż. Aniela Maria Glinicka IL
 6. Maria Krystyna Gołębiowska BG inż. Anna Janina Jakubowska MEiL
 7. Danuta Janina Krajewska AC
 8. mgr inż. Bohdan Andrzej Kwiatkowski EiTI
 9. Zbigniew Andrzej Mądry SiMR
 10. Teresa Irena Miąsek EiTI
 11. dr inż. Hanna Maria Michalak Architektura
 12. mgr Stanisław Michałowski SWFiS
 13. Jolanta Anna Michrowska IChiP
 14. dr inż. Jerzy Marek Pietrzyk BMiP
 15. dr inż. Jarosław Paweł Poznański Transport
 16. Dorota Przybylak IChiP
 17. Hanna Sawicka GiK
 18. Anna Monika Szarek IP
 19. Elżbieta Jadwiga Tarwacka EiTI