Uchwala nr 105/XLV/2004

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie wyrazenia zgody na przyjecie darowizny

 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialajac na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraza zgode na przyjecie od Spólki Akcyjnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo darowizny o wartosci 50.000,00 zl (piecdziesiat tysiecy zlotych) na rzecz Wydzialu Inzynierii Srodowiska.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

mgr Danuta Soltyska
prof. dr hab. inz. Stanislaw Mankowski