Uchwała nr 112/XLV/04
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2004 r
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Szczecińską

Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Tadeusza Kaczorka postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej.

 

Sekretarz Senatu
dr Teresa Kotaszewicz

 

 

R e k t o r
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski