BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół projektowy wdrożenia w Politechnice Warszawskiej systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją

Kierownik projektu: mgr inż. Gabriel Matus

Skład Zespołu:

 1. zastępca kanclerza ds. działalności podstawowej lub inna osoba wskazana przez kanclerza PW (organizacja i zarządzanie);
 2. mgr Helena Lechnio, Biuro Rektora (instrukcja kancelaryjna);
 3. mgr Agnieszka Gawrońska-Chrobak, Dział Zamówień Publicznych (zamówienia
  publiczne);
 4. mgr Małgorzata Woźniak, Centrum Obsługi Projektów (zarządzanie projektami);
 5. osoba wskazana przez kwestor PW (finanse);
 6. Michał Kucki, Dział ds. Studiów (integracja procesów administracyjnych z USOS);
 7. mgr Anna Rogowska, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
  (komercjalizacja wyników badań).

Decyzja nr 137/2022 Rektora PW z dnia 25/05/2022

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 26.05.2022 08:37

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 26.05.2022 08:37