BIP PW / Władze

Rada Uczelni

Rada Uczelni Politechniki Warszawskiej - kadencja 2021-2024

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

  • mgr Dominika Bettman;
  • dr hab. Teresa Czerwińska, prof. uczelni;
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek;
  • mgr Krzysztof Pietraszkiewicz - Przewodniczący.

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

  • dr hab. inż. Karol Jan Kowalski, prof. uczelni;
  • prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk;
  • prof. dr hab. Grzegorz Świątek;
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski.

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej 

  • Rafał Pyżalski

Uchwała Senatu PW nr 63/L/2020 z dnia 16.12.2020 r.;
Uchwała Senatu PW nr 73/L/2021 z dnia 20.01.2021 r.

Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późń. zm.).

Zadania i kompetencje Rady Uczelni określa art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późń. zm.).

Terminy posiedzeń Rady Uczelni są uzależnione od aktualnie prowadzonych spraw.

Najbliższe posiedzenie odbędzie się: 

19 września 2024 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 16.12.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.05.2019 10:13

Zaktualizował(a): Katarzyna Korlak

w dniu: 21.06.2024 14:26