BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół kierowania Politechniką Warszawską w sytuacjach kryzysowych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

  • kanclerz PW;
  • zastępca kanclerza ds. technicznych;
  • zastępca kanclerza ds. Filii PW w Płocku;
  • dyrektor Centrum Informatyzacji PW;
  • komendant Straży Akademickiej;
  • kierownik Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej;
  • kierownik Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  • kierownik Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.

Decyzja nr 54/2021 Rektora PW z dnia 4.03.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 04.03.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.03.2021 08:40

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.03.2021 08:41