BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. inwentaryzacji umów serwisowych i gospodarczych w Politechnice Warszawskiej

  • Dariusz Dejk - przewodniczący Zespołu - odwołany decyzją nr 6/2022 Kanclerza PW z dnia 31.01.2022 r.;
  • z-ca kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego - przewodniczący Zespołu - decyzja nr 6/2022 Kanclerza PW z dnia 31.01.2022 r.;
  • Michał Waś - członek;
  • Tomasz Bogusiewicz - członek;
  • Tadeusz Węgrzynowski - członek.

Decyzja nr 23/2020 Kanclerza PW z dnia 3.03.2020 r.
Decyzja nr 6/2022 Kanclerza PW z dnia 31.01.2022 r.

Wytworzył(a): Kanclerz PW

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 04.03.2020 13:03

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 21.02.2023 14:58