•  

BIP PW

Ogłoszenia

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłasza Konkurs na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 110,24m2, znajdującego się w budynku przy Al. Armii Ludowej 16 w Warszawie. Lokal będzie dostępny do najmu od 01.09.2022, dotychczas był wykorzystywany na cele gastronomiczne.

Politechnika Warszawska informuje o rozwiązaniu umowy z Fundacją PW Junior na realizację Programu PW Junior. Fundacja PW Junior nie posiada już umocowania do działania w ramach Programu PW Junior, a Politechnika Warszawska nie odpowiada w żadnym zakresie za działania i zaniechania Fundacji.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.12.2020 15:51