BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy

Społeczni Inspektorzy Pracy

Kadencja 2023 - 2027

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

mgr Tadeusz Węgrzynowski - Administracja Centralna

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w pracy

doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski 

Lista Społecznych Inspektorów Pracy

Wydziały:

Administracji i Nauk Społecznych mgr Danuta Ciszkowska
Architektura mgr inż. Hanna Kamińska
Chemiczny mgr inż. Eliza Korzeniowska
Elektroniki i Technik Informacyjnych mgr Zuzanna Mazek
Elektryczny dr hab. inż. Łukasz Kolimas, prof. uczelni
Fizyki mgr Ewa Fedko
Geodezji i Kartografii mgr Tomasz Olszewski
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr inż. Katarzyna Dąbkowska-Susfał
Inżynierii Lądowej dr inż. Paweł Król
Inżynierii Materiałowej dr hab. inż. Marek Krasnowski
Matematyki i Nauk Informacyjnych dr Grzegorz Sójka
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa dr inż. Andrzej Grzebielec
Mechaniczny Technologiczny mgr inż. Maciej Winiarski
Mechatroniki dr inż. Ksawery Szykiedans
Samochodów i Maszyn Roboczych mgr inż. Adam Jungowski
Transportu dr inż. Piotr Pryciński
Zarządzania dr inż. Marta Skierniewicka
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
mgr inż. Robert Kołodziejski

Jednostki pozawydziałowe:

Administracja Centralna  -
Biblioteka Główna
Centrum Informatyzacji 
Centrum Studiów Zaawansowanych
Centrum Współpracy Międzynarodowej
mgr Joanna Basińska
mgr Joanna Basińska
mgr Joanna Basińska
mgr Joanna Basińska
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT mgr Marek Marchut
Studium Języków Obcych -
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  mgr Wojciech Niedomagała
Ośrodek Kształcenia na Odległość mgr Zuzanna Mazek
Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały funkcyjne" dr hab. inż. Marek Krasnowski
Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki 
Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa
dr inż. Andrzej Grzebielec
dr inż. Andrzej Grzebielec
Filia w Płocku mgr inż. Robert Kołodziejski

Wytworzył(a): Związkowy Zespół Koordynujący wybory w PW

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 13.04.2015 15:09

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 14.07.2023 11:05