•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. wdrożenia strategii HRS4R

 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska - przewodnicząca Zespołu;
 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik;
 • mgr Agnieszka Dymicka;
 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska;
 • mgr Monika Jobczyk;
 • mgr Grażyna Kosikowska;
 • mgr Agata Kujawa;
 • mgr Urszula Okulska-Deblessem;
 • dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni;
 • mgr Iwona Socik; 11) Karina Wierzbicka;
 • dr Aleksandra Wycisk-Ficek;
 • lic. Anna Kmieć - sekretarz Zespołu;
 • przedstawiciel Rady Doktorantów.

Decyzja nr 19/2022 Rektora PW z dnia 28.01.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 28.01.2022

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 31.01.2022 10:57

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 31.01.2022 10:57