BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. oceny nauczycieli akademickich w zakresie działalności naukowej

Zespół ds. oceny nauczycieli akademickich w zakresie działalności naukowej w dyscyplinach ekonomia i finanse, filozofia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauki prawne oraz pozostałych, w których prowadzona jest działalność naukowa w PW:

  • dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. uczelni – przewodniczący;
  • prof. dr hab. Andrzej Biłat;
  • prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki;
  • dr hab. Magdalena Kludacz – Alessandri, prof. uczelni;
  • dr hab. Robert Zajdler, prof. uczelni;
  • dr Katarzyna Chrostowska-Malak.

Decyzja nr 248/2021 Rektora PW z dnia 12.10.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 12.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 13.10.2021 08:20

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 13.10.2021 08:20