BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. oceny gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w jednostkach organizacyjnych PW

  • Krzysztof Strusiński – przewodniczący;
  • Przemysław Duda – członek Zespołu;
  • Agnieszka Wiśniewska – członek Zespołu;
  • Sylwia Grabek – sekretarz.

W pracach Zespołu, jako eksperci i opiniujący będą uczestniczyli:

  • Marianna Frydrycka – kierownik Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PW;
  • Adam Dąbrowski – kierownik Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej PW;
  • Marek Dąbrowski – pełnomocnik dziekana Wydziału Chemicznego ds. gospodarki substancjami chemicznymi i odpadami.

Decyzja nr 122/2022 Rektora PW z dnia 9/05/2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 09.05.2022

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.05.2022 08:08

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.05.2022 08:08