•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

R.a. 2018/2019

Terminarz posiedzeń:

 • 16  październik 2018
 • 20 listopad 2018
 • 18 grudzień 2018
 • 22 styczeń 2019
 • 26 luty 2019
 • 19 marzec 2019
 • 16 kwiecień 2019
 • 21 maj 2019
 • 25 czerwiec 2019
 • 03 wrzesień 2019
 • 27 wrzesień 2019

Skład Rady Wydziału

Dziekan – Przewodniczący Rady Wydziału

 • dr hab. Zbigniew  Król, prof. uczelni

Prodziekani

 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni 
 • dr Katarzyna Górniak
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak
 • dr Bartłomiej Skowron 

Pozostali członkowie Rady Wydziału

Samodzielni pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni

 • prof. dr hab. Andrzej Biłat                                               
 • prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka                                                            
 • dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni
 • dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni                                                                        
 • dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni                         
 • dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. uczelni        
 • dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni                        
 • prof. dr hab. Marek Maciejczak
 • dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni 
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni                                       

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych           

 • dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
 • dr Małgorzata Stawicka 
 • dr Agnieszka Tomczak                                                                                          
 • dr Cezary Woźniak

Pracowniczy niebędący nauczycielami akademickimi

 • mgr Małgorzata Strączyńska 
 • mgr Danuta Ciszkowska                                                     

Przedstawiciele studentów              

 • Aleksandra Halicka
 • Julita Torzewska
 • Klaudia Stasiewicz
 • Patryk Malinowski
 • Kamil Piechota
 • Konrad Andrzejczyk
 • Małgorzata Lis

Przedstawiciele Związków Zawodowych z głosem doradczym

 • dr Elżbieta Kotowska – ZNP
 •  dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska  - NSZZ „Solidarność”

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:17

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.03.2019 13:05