Dokumenty i akty prawne

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 2. Zarządzenie nr 16 /2023 Rektora Politechniki Warszawskiej, z dnia 17 kwietnia 2023 r., w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez organizowanych w Politechnice Warszawskiej oraz imprez organizowanych poza jej terenem, finansowanych ze środków Politechniki Warszawskiej
 3. Zarządzenie Rektora nr 172/2020 z dnia 21/12/2020, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Politechniki Warszawskiej
 4. Zarządzenie Rektora nr 44/2020 z dnia 24/06/2020, w sprawie określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów
 5. Zarządzenie Rektora nr 32/2021 z dnia 14.04.2021, w sprawie zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej
 6. Zarządzenie Kanclerza nr 1/2021 z dnia 01.02.2021 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie organizowania pokazów i prezentacji z użyciem materiałów chemicznych

Dokumenty do pobrania

Proszę o jednostronny wydruk dokumentów!

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru organizacji imprezy poniżej 50 uczestników_Warszawa [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 20,66 kB
 2. Formularz zgłoszenia zamiaru organizacji imprezy powyżej 50 uczestników_Warszawa [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 23,04 kB
 3. Prośba o przeniesienie terminu imprezy_Warszawa [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 14,79 kB
 4. Prośba o przeniesienie terminu imprezy_Filia w Płocku [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 16,08 kB
 5. RAMOWY REGULAMIN IMPREZY [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 15,34 kB

Kontakt

mgr inż. Joanna Reweda
Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej
Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa imprez
Administracja Centralna
ul. Noakowskiego 18/20, Gmach Biurowy,
kl. C, pok. 442b
00-668 Warszawa,

tel. wew.: (22) 234 + wew.: 13 27

e-mail: joanna.reweda@pw.edu.pl; imprezy.PW@pw.edu.pl