BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

R.a. 2023/2024

Terminarz posiedzeń

 • 24 październik 2023
 • 21 listopada 2023
 • 19 grudnia 2023
 • 23 stycznia 2024 – posiedzenie przełożone na 30 stycznia 2024
 • 20 lutego 2024
 • 19 marca 2024
 • 23 kwietnia 2024
 • 21 maja 2024
 • 25 czerwca 2024
 • 24 września 2024

Skład Rady Wydziału

DZIEKAN

 • dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

PRODZIEKANI

 • dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Agnieszka Machowska
 • dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

 • prof. dr hab. inż. Artur Badyda
 • prof. dr hab. Ewa Karwowska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
 • prof. dr hab. inż. Lech Łobocki
 • prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska
 • prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki
 • dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni
 • dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Paweł Falaciński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Kochanek
 • dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Agnieszka Malesińska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Joanna Strużewska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni
 • dr inż. Wiktor Treichel, prof. uczelni
 • dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jan Winter, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marta Chludzińska
 • dr hab. inż. Agnieszka Dąbska
 • dr hab. inż. Małgorzata Loga
 • dr hab. inż. Piotr Janusz
 • dr hab. inż. Piotr Marcinowski
 • dr hab. inż. Maria Markiewicz
 • dr hab. Krystyna Niesiobędzka
 • dr hab. inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
 • dr hab. inż. Mariusz Rogulski
 • dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn
 • dr hab. inż. Maciej Witek
 • dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEBĘDĄCYCH PROFESORAMI LUB DOKTORAMI HABILITOWANYMI

 • dr Jan Bogacki
 • dr inż. Michał Kubrak
 • dr inż. Karol Przeździecki
 • dr inż. Jerzy Sowa
 • dr inż. Łukasz Szarek
 • dr inż. Piotr Ziętek

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

 • Beata Bałdyga
 • mgr Magdalena Jarosz
 • lic. Iwona Latecka

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

 • Aleksandra Błaszak
 • Kamila Błoniewska
 • Gabriela Dobiecka
 • Wojciech Filipkowski
 • Zuzanna Gładysz
 • Aleksander Konca
 • Katarzyna Krawczyk
 • Paweł Krawczyk
 • Julia Ługowska
 • Kornel Nosarzewski
 • Natalia Kopyszko

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

 • mgr inż. Bartosz Bednarz

STALE ZAPRASZANI 

 • Emerytowani nauczyciele akademiccy
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
  • dr hab. inż. Witold Chmielnicki, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, prof. uczelni
  • prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
  • dr hab. inż. Jeremi Naumczyk, prof. uczelni
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk
  • doc. dr inż. Bohdan Utrysko
  • dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. uczelni
 • Przedstawiciele związków zawodowych
  • mgr inż. Dominika Mucha
 • Obsługa administracyjna
  • lic. Krzysztof Łabęda - Sekretarz Rady Wydziału

Wytworzył(a): Dziekan WIBHiIŚ

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 18.03.2024 08:46