•  

BIP PW

Ogłoszenia

Politechnika Warszawska Wydział Architektury informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu na opracowanie koncepcji działania ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynku i przestrzeni publicznych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji ”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20, dokonano wyboru Partnerów.

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28