•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Geodezji i Kartografii

R.a. 2020/2021

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału

 • 24.09.2020
 • 22.10.2020
 • 26.11.2020
 • 17.12.2020
 • 21.01.2021
 • 25.02.2021
 • 25.03.2021
 • 22.04.2021
 • 20.05.2021
 • 24.06.2021
 • 23.09.2021

Rada Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Dziekan Wydziału

 • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Prodziekani

 • dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni
 • dr inż. Krzysztof Bakuła

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
 • prof. dr hab. Alina Maciejewska
 • prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
 • dr hab. Paweł Bylina, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni  
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni           
 • dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni               
 • dr hab. inż. Przemysław Kupidura,  prof. uczelni                                         
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni     
 • dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni    
 • dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
 • dr hab. Michał Kruczyk                              
 • dr hab. inż. Tomasz Liwosz
 • dr hab. inż. Paweł Pędzich               

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.

 • dr inż. Tomasz Budzyński   
 • dr inż. arch. Małgorzata Denis
 • dr inż. Andrzej Głażewski
 • dr inż. Joanna Jaroszewicz  
 • mgr inż. Kinga Węzka      

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Katarzyna Kalinowska
 • mgr Iwona Kępa     
 • mgr Marta Napiórkowska-Krawczyk

Przedstawiciel doktorantów      

 • mgr inż. Arkadiusz Jagura                      

Przedstawiciele studentów Wydziału

 • Przemysław Bańcer
 • Joanna Ceranka
 • Paweł Czernic 
 • Michał Gil
 • Agnieszka Lemańczyk
 • Magdalena Pawlina
 • Aleksandra Wojda
 • Michał Wyrzykowski

Sekretarz Rady Wydziału:

 • mgr Katarzyna Szulczewska

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:20

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 09.02.2021 09:50