•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. opracowania projektu Regulaminu wynagradzania pracowników PW

  • Mirosław Karpierz, prorektor ds. ogólnych - przewodniczący;
  • Jadwiga Bronisz - pełnomocnik kwestora WEiTI;
  • Artur Bryzek - adwokat;
  • Edyta Czerwonka - Centrum Obsługi Projektów;
  • Jolanta Ewartowska - p.o. kanclerza;
  • Walentyna Jakuć - KZ NSZZ "Solidarność" w PW;
  • Marek Kisilowski - KZ NSZZ "Solidarność" w PW;
  • Joanna Małek-Szpak - kierownik Działu Ekonomicznego;
  • Anna Matuszewska - RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
  • Krzysztof Mianowski - KZ NSZZ "Solidarność" w PW;
  • Zofia Milcarz - zastępca kwestora;
  • Krzysztof Polakowski - RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
  • Jan Szlagowski - prezes Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
  • Michał Urbański - przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w PW;
  • Krzysztof Wilczyński - RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
  • Anita Wierzbicka - zastępca kierownika Biura Spraw Osobowych

Decyzja nr 36/2022 Rektora PW z dnia 7.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 07.02.2022 12:20

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.02.2022 12:20