•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Zespoły

Zespół kierujący Platformą Przemysłu 4.0

  • dr inż. Przemysław Oborski - WIP, ITW - przewodniczący Zespołu;
  • dr inż. Aleksander Buczacki - WIP, IOSP (do dnia 30.09.2018 r.);
  • dr inż. Paweł Wnuk - WMchtr;
  • dr inż. Paweł Domański - WEiTI (do dnia 1.11.2018 r.);
  • dr inż. Witold Rządkowski - WMEiL;
  • mgr Mariusz Wielec - kierownik Laboratorium Centralnego CEZAMAT.

Decyzja nr 99/2017 Rektora PW z dnia 12.06.2017 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 20.06.2017 14:12

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 08.07.2021 11:51