BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Zespół ds. wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w Politechnice Warszawskiej

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz - przewodniczący;
 • mgr Zofia Milcarz - z-ca kwestora PW;
 • mgr Beata Kozoń - Dział Płac;
 • mgr Agata Kujawa - BSO;
 • dr inż. Janusz Stańczak - Centrum Informatyzacji;
 • mgr Martyna Lubelska - Dział Zamówień Publicznych;
 • mgr Anna Matuszewska- ZNP;
 • dr inż. Daniel Dębski - NSZZ "Solidarność";
 • mec. Artur Bryzek;
 • mgr Małgorzata Situmorang - Kwestura;
 • mgr Ewa Nowatorska - Filia w Płocku;
 • mgr Małgorzata Sadkowska - sekretarz;
 • przedstawiciel doradcy finansowego - firma Mentor - z głosem doradczym.

Decyzja nr 224/2020 Rektora PW z dnia 9.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 09.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 12.10.2020 10:46

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 12.10.2020 10:46