•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy

Społeczni Inspektorzy Pracy

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy

mgr Tadeusz Węgrzynowski - Administracja Centralna

Lista Społecznych Inspektorów Pracy

Wydziały:

Administracji i Nauk Społecznych mgr Danuta Ciszkowska
Architektura mgr inż. Robert Kamiński
Chemiczny dr inż. Marek Dąbrowski
Elektroniki i Technik Informacyjnych mgr Zuzanna Mazek
Elektryczny Andrzej Borek
Fizyki Danuta Mirowska
Geodezji i Kartografii mgr Katarzyna Kalinowska
Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr inż. Katarzyna Dąbkowska
Inżynierii Lądowej Dominika Stańczak
Inżynierii Materiałowej dr inż. Marek Krasnowski
Mechaniczny Technologiczny mgr inż. Maciej Winiarski
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
Matematyki i Nauk Informacyjnych dr Grzegorz Sójka
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa mgr inż. Andrzej Grzebielec
Mechatroniki mgr Katarzyna Drohobycka
Samochodów i Maszyn Roboczych inż. Adam Jungowski
Transportu dr inż. Grzegorz Dobrzyński
Zarządzania mgr inż. Marta Skierniewicka
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku mgr inż. Robert Kołodziejski

Jednostki pozawydziałowe:

Administracja Centralna  mgr Justyna Burchart
Biblioteka Główna mgr Joanna Basińska
Studium Języków Obcych Elżbieta Chrzczonowska
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  mgr Beata Dąbrowska-Gałko

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 13.04.2015 15:09

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 26.08.2021 10:34