•  

BIP PW / Władze

Pełnomocnicy Prorektora ds. Filii w Płocku

  • dr Katarzyna Osiecka - Pełnomocnik ds. praktyk studenckich (decyzja nr 20/2020 Prorektora PW);
  • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni - Pełnomocnik ds. POL-on (decyzja nr 23/2020 Prorektora PW);
  • dr Cezary Obczyński - Pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami średnimi (decyzja nr 21/2020 Prorektora PW);
  • inż. Krzysztof Piechna - Pełnomocnik ds. informatyzacji (decyzja nr 19/2020 Prorektora PW);
  • mgr Monika Lewandowska - Pełnomocnik ds. zamówień publicznych (decyzja nr 14/2020 Prorektora PW);
  • dr inż. Wiesława Ciesińska - Pełnomocnik ds. międzynarodowych programów edukacyjnych i współpracy z zagranicą (decyzja nr 22/2020 Prorektora PW);
  • prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński - Pełnomocnik ds. współpracy z otoczeniem gospodarczo-społecznym (decyzja nr 18/2020 Prorektora PW);
  • mgr. inż. Krzysztof Obst - Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki (decyzja nr 25/2020 Prorektora PW).

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 21.09.2016 13:57

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 23.09.2020 13:03