BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

R.a. 2023/2024

Terminarz posiedzeń:

 • 05.10.2023
 • 02.11.2023
 • 07.12.2023
 • 25.01.2024
 • 07.03.2024
 • 18.04.2024
 • 23.05.2024
 • 20.06.2024

Skład Rady

Profesorowie, profesorowie uczelni i doktorzy habilitowani:

 • dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Ewa Bednarczuk
 • prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek
 • prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
 • dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni 
 • dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marek Gągolewski
 • dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
 • prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
 • dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Władysław Homenda
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko
 • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. uczelni
 • dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni
 • dr hab. Danuta Kołodziejczyk
 • dr hab. Bartosz Kołodziejek, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Janina Kotus
 • dr hab. Tomasz Krawczyk, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
 • dr hab. inż. Marcin Luckner
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
 • dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jan Mielniczuk
 • dr hab. Sebastian Owczarek
 • dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Dariusz Plewczyński
 • prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski
 • prof. dr hab. Radosław Pytlak
 • dr Barbara Roszkowska-Lech, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Marek Rutkowski
 • dr hab. Kamil Szpojankowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Grzegorz Świątek
 • prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski
 • dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. uczelni
 • dr hab. Michał Ziembowski, prof. uczelni

Prodziekan Wydziału niewystępujący w cz. I:

 • dr inż. Krzysztof Kaczmarski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 • dr inż. Łukasz Błaszczyk
 • dr Konrad Kisiel
 • dr inż. Paweł Naroski
 • dr inż. Joanna Porter-Sobieraj
 • dr inż. Małgorzata Śleszyńska-Nowak
 • dr inż. Iwona Wróbel
 • dr inż. Michał Zwierzyński

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Magdalena Bogucka
 • mgr inż. Marcin Borkowski
 • mgr Joanna Dziewańska

Przedstawiciel doktorantów:

 • mgr inż. Patrycja Garbacz

Przedstawiciele Samorządu Studentów:

 • Kamil Gawor
 • Łukasz Grabarski
 • Magdalena Jeczeń
 • Wiktoria Kawa
 • Agata Krawczyk
 • Szymon Maksymiuk
 • Władysław Olejnik
 • Piotr Rowicki
 • Barbara Seweryn
 • Patryk Sukiennik
 • Szymon Tuz
 • Igor Zawada

Wytworzył(a): Dziekan WMiNI

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 23.05.2024 07:04