BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły / Zespoły Filii PW w Płocku

Zespół ds. oceny ryzyka zawodowego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

 • mgr inż. Krzysztof Obst – Pełnomocnik Prorektor ds. bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy i nauki – przewodniczący Zespołu;
 • dr inż. Piotr Dolny – Koordynator Prorektor ds. ryzyka w PW Filii w Płocku;
 • mgr Jacek Gorzelewski – St. inspektor ds. BHP;
 • mgr inż. Robert Kołodziejski – Społeczny Inspektor Pracy;
 • dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni – Z-ca prorektor PW ds. Filii w Płocku;
 • dr inż. Artur Koper – Dyrektor Instytutu Budownictwa;
 • dr hab. inż. Grzegorz Makomaski, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Chemii;
 • dr hab. inż. Mariusz Sarniak – Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej;
 • dr Cezary Obczyński – Kierownik Zespołu Matematyki i Fizyki;
 • dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni – Z-ca Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych;
 • dr inż. Grzegorz Michalak – Z-ca Kanclerza PW ds. Filii w Płocku;
 • mgr Ewa Nowatorska – Kierownik Działu Spraw Osobowych.

Decyzja nr 35/2020 Prorektora PW z dnia 9.12.2020 r.

Wytworzył(a): Prorektor Filii w Płocku

w dniu: 09.12.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.12.2020 13:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 22.09.2023 08:30