•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Zarządzania

R.a. 2022/2023

 • 25 października 2022 r. 
 • 29 listopada 2022 r.
 • 20 grudnia 2022 r.
 • 24 stycznia 2023 r. 
 • 28 lutego 2023 r.
 • 28 marca 2023 r.
 • 25 kwietnia 2023 r. 
 • 23 maja 2023 r. 
 • 20 czerwca 2023 r.
 • 26 września 2023 r.

Skład Rady Wydziału Zarządzania:

Dziekan

 1. Jarosław Domański, dr hab. inż.

Prodziekani

 • Eryk Głodziński, dr hab. inż., prof. uczelni - prodziekan ds. ogólnych
 • Anna Kosieradzka, dr hab. inż., prof. uczelni - prodziekan ds. nauki
 • Krystyna Agata Lamparska-Jasińska, dr inż. – prodziekan ds. studiów
 • Grzegorz Kunikowski, dr inż. - prodziekan ds. studenckich

Samodzielni pracownicy nauki - nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Agnieszka Bitkowska, prof. dr hab. inż.
 2. Ewa Drabik, prof. dr hab. inż.
 3. Lech Gąsiorkiewicz, dr hab. inż., prof. uczelni
 4. Grażyna Gierszewska, prof. dr hab.
 5. Tadeusz Grzeszczyk, dr hab. inż., prof. uczelni
 6. Waldemar Izdebski, dr hab. inż., prof. uczelni
 7. Leszek Jasiński, prof. dr hab.
 8. Marek Kisilowski, doc. dr hab. inż.
 9. Jan Monkiewicz, prof. dr hab.
 10. Mieczysław Morawski, prof. dr hab.
 11. Katarzyna Rostek, dr hab. inż., prof. uczelni
 12. Grzegorz Rządkowski, dr hab., prof. uczelni
 13. Małgorzata Sidor-Rządkowska, dr hab., prof. uczelni
 14. Agnieszka Skala-Gosk, dr hab., prof. uczelni
 15. Katarzyna Szczepańska, prof. dr hab.
 16. Tadeusz Waściński, dr hab. inż., prof. uczelni
 17. Andrzej Wodecki, dr hab., prof. uczelni 
 18. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dr hab. inż., prof. uczelni 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Marta Kruk, dr
 2. Justyna Smagowicz, dr inż.
 3. Lidia Sobczak, dr
 4. Michał Wiśniewski, dr inż.

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Iwona Dobrzyńska, mgr inż.
 2. Agata Maciszewska, mgr inż.

Przedstawiciel doktorantów

 1. mgr Marek Zawada – przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów WZ

Przedstawiciele studentów

 1. Emilian Bukowski
 2. Patrycja Kaleta
 3. Joanna Kawalec
 4. Gabriela Pytlakowska
 5. Natalia Sobol - przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów WZ
 6. Wiktoria Wachnicka
 7. Aleksandra Witkowska

Sekretarz Rady Wydziału

 1. Marta Kruk, dr

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.10.2022 15:30