•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

R.a. 2018/2019

Terminarz posiedzeń:

 • 04.10.2018
 • 08.11.2018
 • 13.12.2018
 • 17.01.2019
 • 21.02.2019
 • 21.03.2019
 • 11.04.2019
 • 16.05.2019
 • 27.06.2019
 • 05.09.2019

Skład Rady

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

 • dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. uczelni
 • dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
 • dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni
 • dr hab. Wojciech Domitrz, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski
 • dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
 • dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Maciej Grzenda
 • dr hab. Irmina Herburt, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Władysław Homenda
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko
 • dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni
 • dr hab. Danuta Kołodziejczyk
 • prof. dr hab. Janina Kotus
 • r hab. inż. Adam Kowalczyk
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
 • dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jan Mielniczuk
 • dr hab. Agata Pilitowska, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski
 • dr hab. Leszek Pysiak
 • prof. dr hab. Radosław Pytlak
 • prof. dr hab. inż. Marek Rutkowski
 • dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin
 • dr hab. Alicja Smoktunowicz, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Grzegorz Świątek
 • prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski
 • dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
 • dr hab. Michał Ziembowski, prof. uczelni

Prodziekan Wydziału i doktorzy habilitowani nie występujący w cz. I:

 • dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych i naukowo-technicznych:

 • dr inż. Krzysztof Bryś
 • dr inż. Krzysztof Kaczmarski
 • dr inż. Marcin Luckner
 • dr Barbara Roszkowska-Lech
 • dr inż. Iwona Wróbel
 • doc. dr inż. Jerzy Wyborski
 • dr Agnieszka Zimnicka
 • mgr Magdalena Bogucka
 • mgr inż. Marcin Borkowski
 • mgr Joanna Dziewańska

Przedstawiciel doktorantów:

 • mgr Krzysztof Rudaś

Przedstawiciele Samorządu Studentów:

 • Adam Królikowski
 • Michał Kucki
 • Szymon Maksymiuk
 • Władysław Olejnik
 • Magdalena Onieszczuk
 • Klaudia Pyrsz
 • Paulina Przybyłek
 • Bartłomiej Rajowski
 • Lidia Sługocka
 • Filip Tobiasz

Sekretarz Rady Wydziału:

 • dr Konstancja Bobecka-Wesołowska

Osoby zapraszane do udziału w Radzie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW z głosem doradczym:

 • prof. dr hab. Jacek Jakubowski
 • dr hab. Andrzej Kaczyński
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak
 • prof. dr hab. Maciej Mączyński
 • prof. dr hab. Jolanta Misiewicz
 • dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski
 • prof. dr hab. Agnieszka Plucińska
 • prof. dr hab. Anna Romanowska
 • dr hab. Aleksander Rutkowski
 • dr hab. inż. Paweł Szabłowski
 • dr hab. Krzysztof Witczyński
 • mgr inż. Beata Łukaszuk
 • mgr inż. Elżbieta Sofka

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 04.06.2019 13:44