•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

R.a. 2019/2020

Terminarz posiedzeń:

 • 22 października 2019
 • 19 listopada 2019
 • 17 grudnia 2019
 • 28 stycznia 2020
 • 25 lutego 2020
 • 24 marca 2020
 • 21 kwietnia 2020
 • 19 maja 2020
 • 16 czerwca 2020
 • 7 lipca 2020
 • 15 września 2020

Skład Rady Wydziału

DZIEKAN

dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. uczelni

PRODZIEKANI

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

dr inż. Jarosław CHUDZICKI - Prodziekan ds. Studiów

dr inż. Apoloniusz KODURA - Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Agnieszka MACHOWSKA - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER

prof. dr hab. Ewa KARWOWSKA

prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI

prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI

prof. dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA

prof. dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ

prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI

dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. uczelni

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni

dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. uczelni

dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. uczelni

dr hab. inż. Adam MUSZYŃSKI, prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka PUSZ, prof. uczelni

dr hab. inż. Joanna STRUŻEWSKA, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA, prof. uczelni

dr hab. inż. Jan WINTER, prof. uczelni

dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni

dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. uczelni

dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł FALACIŃSKI

dr hab. inż. Agnieszka MALESIŃSKA

dr hab. inż. Maria MARKIEWICZ

dr hab. Krystyna NIESIOBĘDZKA

dr hab. inż. Mirosław SZYŁAK-SZYDŁOWSKI

dr hab. inż. Ferdinand UILHOORN

dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Maciej CHORZELSKI

dr inż. Jerzy SOWA

dr inż. Wiktor TREICHEL

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Waldemar SANDER

mgr inż. Monika SOŁOWIEJ

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Albert BALCERZAK

Marianna BIAŁEK

Natalia GROCHOWSKA

Wiktoria FILISIŃSKA

Bartosz KUBICKI

Anna TACIAK

Aleksandra ZIELIŃSKA

Michał ZIELIŃSKI

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Bartosz BEDNARZ

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.11.2019 13:00