•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

R.a. 2019/2020
 
Terminarz posiedzeń

 • 22 października 2019 r.
 • 26 listopada 2019 r.
 • 17 grudnia 2019 r.
 • 28 stycznia 2020 r.
 • 24 marca 2020 r.
 • 28 kwietnia 2020 r.
 • 26 maja 2020 r.
 • 30 czerwca 2020 r.
 • 22 września 2020 r.

RADA WYDZIAŁU

DZIEKAN:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

PRODZIEKANI:

 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni – Prodziekan ds. Ogólnych
 • dr inż. Włodzimierz Koper – Prodziekan ds. Studiów
 • dr inż. Cezary Wiśniewski – Prodziekan ds. Studenckich

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI:

 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • dr hab. inż. Lech Gmachowski
 • dr hab. Ewa Kasprzycka
 • prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
 • dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Waldemar G. Kurowski
 • dr hab. inż. Grzegorz Makomaski
 • dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jacek Michalski
 • dr hab. inż. Maciej Paczuski
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski
 • dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mikołaj Sikorski
 • prof. dr hab. inż. Wiktor Szewczenko
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec
 • dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Wołosz, prof. uczelni

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY:

 • dr inż. Sławomir Grabarczyk
 • dr inż. Dariusz Lodwik
 • doc. dr inż. Marzena Majzner
 • dr Andrzej Pankowski

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

 • mgr Marta Brudzyńska
 • inż. Ryszard Grzelak
 • mgr inż. Robert Kołodziejski

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW:

 • mgr inż. Krzysztof Obst

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW:

 • Mateusz Amroziak
 • Patryk Bełcikowski
 • Bartłomiej Kopacz
 • Natalia Gasik-Kowalska
 • Emilia Grabowska
 • Bartosz Lewandowski
 • Natalia Orzechowska
 • Jan Ulbrych
 • Dominika Zapała

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:23

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.05.2020 11:23