•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Gmach Elektroniki
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

Gmach Elektrotechniki
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Dziekan

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7497
tel. miejski: 22 234 7497
fax: 22 234 58 85
e-mail: dziekan@elka.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski


Gmach Elektroniki, pok. 115b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 61 63, 74 97
tel. miejski: 22 234 74 97
fax: 22 234 58 85
e-mail: p.tatjewski@ia.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauczania

dr inż. Daniel Paczesny


Gmach Elektroniki, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 73 85, 79 35
tel. miejski: 22 234 79 35
fax: 22 234 58 85
e-mail: D.Paczesny@elka.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński


Gmach Elektroniki, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 97
tel. miejski: 22 234 74 97
fax: 22 234 58 85
e-mail: C.Zielinski@ia.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Zbigniew Gajo


Gmach Elektroniki, pok. 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 79 11
tel. miejski: 22 234 79 11
fax: 22 234 58 85
e-mail: Z.Gajo@ise.pw.edu.pl