BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Gmach Elektroniki
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

e-mail: sekretariat.irtm@pw.edu.pl
www: www.ire.pw.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Józef Modelski


Gmach Elektroniki, pok. 422

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7742
tel. miejski: 22 825 39 29
fax: 22 825 37 69
e-mail: jozef.modelski@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

dr hab. inż. Piotr Bilski


Gmach Elektroniki, pok. 426

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5367
tel. miejski: 22 234 53 67
fax: 22 825 52 48
e-mail: piotr.bilski@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauczania

dr inż. Andrzej Buchowicz


Gmach Elektroniki, pok. 424

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7829, 7635
tel. miejski: +48 22 825 5248
fax: 022 825 52 48
e-mail: andrzej.buchowicz@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Finansowych

dr inż. Piotr Brzeski


Gmach Elektroniki, pok. 422

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7742
e-mail: piotr.brzeski@pw.edu.pl

Sekretariat ogólny

lic. Marta Rudnicka


Gmach Elektroniki, pok. 422

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7233
tel. miejski: 022 825 39 29
fax: 022 825 37 69
e-mail: marta.rudnicka@pw.edu.pl

Anna Smenda


Gmach Elektroniki, pok. 422

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7742
tel. miejski: +48 22 825 3929
fax: +48 22 825 3769
e-mail: anna.smenda@pw.edu.pl

Sekretariat naukowy

mgr Karolina Bąk


pok. 426

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5367
e-mail: karolina.bak@pw.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny

Izabela Dudek


Gmach Elektroniki, pok. 424

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7829
tel. miejski: 22 825 5248
fax: 22 825 5248
e-mail: izabela.dudek@pw.edu.pl

Monika Feluś


Gmach Elektroniki, pok. 424

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7696
tel. miejski: 22 825 5248
fax: 22 825 5248
e-mail: Monika.Felus@pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

mgr Aleksandra Jefimowicz


Gmach Elektroniki, pok. 420

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7645
e-mail: aleksandra.jefimowicz@pw.edu.pl