•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki

Gmach Elektroniki
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

Dyrektor

dr hab. inż. Jarosław Arabas


Gmach Elektroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
e-mail: J.Arabas@ii.pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

dr hab. inż. Tomasz Gambin


Gmach Elektroniki, 306

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7811
e-mail: tomasz.gambin@pw.edu.pl

Sekretariat Główny

mgr Agnieszka Skalska


Gmach Elektroniki, 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1381
e-mail: agnieszka.skalska2@pw.edu.pl

mgr Urszula Adamiec


Gmach Elektroniki, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
e-mail: urszula.adamiec@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauczania

mgr inż. Rajmund Kożuszek


Gmach Elektroniki, pokój 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew: 7853
tel. miejski: +48 22 234 7853
e-mail: R.Kozuszek@ii.pw.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny

Elżbieta Styczek


Gmach Elektroniki, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7853
e-mail: e.styczek@ii.pw.edu.pl

Sekretariat Studiów Podyplomowych

mgr Urszula Adamiec


Gmach Elektroniki, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
e-mail: urszula.adamiec@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Joanna Konczak


Gmach Elektroniki, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1395
e-mail: j.konczak@ii.pw.edu.pl

Profesorowie

prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 304

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7731
e-mail: mrm@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jan Mulawka


Gmach Elektroniki, pok. 415

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7650
e-mail: J.Mulawka@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński


Gmach Elektroniki, pok. 304

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7731
e-mail: H.Rybinski@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski


Gmach Elektroniki, pok. 321

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7915
e-mail: j.sosnowski@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita


Gmach Elektroniki, pok. 322

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7753
e-mail: p.rokita@ii.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz


Gmach Elektroniki, 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7701
e-mail: m.kryszkiewicz@ii.pw.edu.pl

Profesorowie Uczelni

dr hab. inż. Jarosław Arabas


Gmach Elektroniki, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
e-mail: j.arabas@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Cabaj


Gmach Elektroniki, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7711
e-mail: k.cabaj@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Gambin


Gmach Elektroniki, pok. 306

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7811
e-mail: tomasz.gambin@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Gawrysiak


Gmach Elektroniki, pok. 317

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7098
e-mail: p.gawrysiak@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk


Gmach Elektroniki, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7711
e-mail: w.mazurczyk@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Robert Nowak


Gmach Elektroniki, pok. 23

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7718
e-mail: robert.nowak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Trzciński


Gmach Elektroniki, pok. 413

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1394
e-mail: tomasz.trzcinski@pw.edu.pl

Docenci

dr inż. Roman Podraza


Gmach Elektroniki, pok. 315A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7995
e-mail: r.podraza@ii.pw.edu.pl

Adiunkci

dr Ankush Rai


Gmach Elektroniki, pok. 22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7862
e-mail: ankush.rai@pw.edu.pl

dr inż. Jacek Komorowski


Gamach Elektroniki, pok. 415

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7650
e-mail: jacek.komorowski@pw.edu.pl

dr inż. Krystian Radlak


Gmach Elektroniki, pok. 22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7862
e-mail: Krystian.Radlak@pw.edu.pl

dr inż. Michał Chwesiuk


Gamach Elektroniki, pok. 308

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7541
e-mail: M.Chwesiuk@ii.pw.edu.pl

dr inż. Mateusz Modrzejewski


Gmach Elektroniki, pok. 321A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7063
e-mail: M.Modrzejewski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Paweł Zawistowski


Gmach Elektroniki, pok.21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7120
e-mail: p.zawistowski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Stanisław Kozdrowski


Gmach Elektroniki, pok. 26

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5048
e-mail: s.kozdrowski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Kamil Żbikowski


Gamach Elektroniki, pok. 302

e-mail: kamil.zbikowski@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Cichosz


Gmach Elektroniki, pok. 24

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7822
e-mail: P.Cichosz@ii.pw.edu.pl

dr inż. Rafał Biedrzycki


Gmach Elektroniki, 24

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7822
e-mail: rbiedrzy@elka.pw.edu.pl

dr inż. Marek Kozłowski


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7715
e-mail: m.kozlowski@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Wawrzyński


Gmach Elektroniki, pok. 21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7120
e-mail: p.wawrzynski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Skonieczny


 Gmach Elektroniki, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7825
e-mail: l.skonieczny@ii.pw.edu.pl

dr inż. Dominik Ryżko


Gmach Elektroniki, pok. 317

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7098
e-mail: d.ryzko@ii.pw.edu.pl

dr inż. Jakub Koperwas


Gmach Elektroniki, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7825
e-mail: j.koperwas@ii.pw.edu.pl

dr inż. Piotr Andruszkiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7715
e-mail: p.andruszkiewicz@ii.pw.edu.pl

dr inż. Robert Bembenik


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7715
e-mail: r.bembenik@ii.pw.edu.pl

dr inż. Jacek Wytrębowicz


Gmach Elektroniki, pok. 319

http://staff.ii.pw.edu.pl/~jwt/

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7812
e-mail: j.wytrebowicz@ii.pw.edu.pl

dr inż. Dariusz Turlej


Gmach Elektroniki, pok. 315A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7995
e-mail: d.turlej@ii.pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Dąbała


Gmach Elektroniki, pok. 308

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5413
e-mail: l.dabala@ii.pw.edu.pl

dr inż. Janusz Rzeszut


Gmach Elektroniki, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5562
e-mail: j.rzeszut@ii.pw.edu.pl

dr inż. Michał Rudowski


Gmach Elektroniki, pok. 321A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7063
e-mail: m.rudowski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Jacek Raczkowski


Gmach Elektroniki, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5562
e-mail: j.raczkowski@ii.pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Protaziuk


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7715
e-mail: g.protaziuk@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Martyn


Gmach Elektroniki, pok. 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5031
e-mail: t.martyn@ii.pw.edu.pl

dr inż. Anna Derezińska


Gmach Elektroniki, pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7812
e-mail: a.derezinska@ii.pw.edu.pl

dr hab. inż. Wiktor Daszczuk


Gmach Elektroniki, pok. 319

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7812
e-mail: w.daszczuk@ii.pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Chudziak


Gmach Elektroniki, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7825
e-mail: jaroslaw.chudziak@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Chrząszcz


Gmach Elektroniki, pok. 310

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5562
e-mail: jerzy.chrzaszcz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ilona Bluemke


Gmach Elektroniki, pok. 315

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1392
e-mail: i.bluemke@ii.pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Blinowski


Gmach Elektroniki, pok. 315

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1392
e-mail: g.blinowski@ii.pw.edu.pl

Asystenci

inż. Krystian Chachuła


Gmach Elektroniki, pok. 25A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5319

mgr inż. Kamil Deja


Gmach Elektroniki, pok. 413

e-mail: kamil.deja@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Gawkowski


Gmach Elektroniki, pok. 313A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1393
e-mail: p.gawkowski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Konrad Grochowski


Gmach Elektroniki, pok. 313A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1393
e-mail: k.grochowski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Owais Mujtaba Khanday


Gmach Elektroniki, pok. 25A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5319

dr inż. Wiktor Kuśmirek


Gmach Elektroniki, pok. 22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5319
e-mail: wiktor.kusmirek@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Maciąg


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6191
e-mail: p.maciag@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Malanowska


Gmach Elektroniki, pok. 313A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1393
e-mail: a.malanowska@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Julian Myrcha


Gmach Elektroniki, pok. 308

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5413
e-mail: j.myrcha@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Neumann


Gmach Elektroniki, pok. 26

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5048
e-mail: lukasz.neumann@pw.edu.pl

mgr inż. Witold Oleszkiewicz


Gmach Elektroniki, pok. 22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7862
e-mail: witold.oleszkiewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Szmurło


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6191
e-mail: A.Szmurlo@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Szymkowski


Gmach Elektroniki, pok. 413

e-mail: maciej.szymkowski@pw.edu.pl

mgr inż. Eryk Warchulski


Gmach Elektroniki, pok. 26

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5048
e-mail: eryk.warchulski@pw.edu.pl

mgr inż. Marek Wiewiórka


Gmach Elektroniki, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6191

mgr inż. Witold Wysota


Gmach Elektroniki, pok. 313 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1393
e-mail: w.wysota@ii.pw.edu.pl

Starsi Wykładowcy

mgr inż. Krzysztof Chabko


Gmach Elektroniki, pok. 309

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7810
e-mail: k.chabko@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Waldemar Grabski


Gmach Elektroniki, pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7812
e-mail: w.grabski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Gracki


Gmach Elektroniki, pok. 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5031
e-mail: k.gracki@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Henryk Kowalski


Gmach Elektroniki, pok. 308

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7541
e-mail: h.kowalski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Rajmund Kożuszek


Gmach Elektroniki, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7853
e-mail: r.kozuszek@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Mazur


Gmach Elektroniki, pok. 310

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5562
e-mail: g.mazur@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Radziszewski


Gmach Elektroniki, pok. 309

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7810
e-mail: p.radziszewski@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Salata


Gmach Elektroniki, pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7701
e-mail: p.salata@ii.pw.edu.pl

mgr inż. Zbigniew Szymański


Gmach Elektroniki, pok. CS103

e-mail: z.szymanski@ii.pw.edu.pl

Pracownicy Biblioteki

mgr Krystyna Sosnowska


Gmach Elektroniki, pok. 135

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7304
e-mail: k.sosnowska@ii.pw.edu.pl

Pracownicy Inżynieryjno - Techniczni

mgr inż. Rafał Bajorek


Gmach Elektroniki, pok. 140A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5318
e-mail: rafal.bajorek@pw.edu.pl

inż. Krystian Chachuła


Gmach Elektroniki, pok. 25A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5319

inż. Mariola Jamiołkowska


Gmach Elektroniki, pok. 140A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5318
e-mail: m.jamiolkowska@ii.pw.edu.pl

Grzegorz Przyłuski


Gmach Elektroniki, pok. 9

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5456
e-mail: g.przyluski@ii.pw.edu.pl

inż. Wojciech Sitek


Gmach Elektroniki, pok. 304

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6196
e-mail: wojciech.sitek@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Smażyński


Gmach Elektroniki, pok. 140

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7728
e-mail: p.smazynski@ii.pw.edu.pl

Pracownicy Administracyjno - Ekonomiczni

mgr Urszula Adamiec


Gmach Elektroniki, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7432
e-mail: urszula.adamiec@pw.edu.pl

mgr Gabriela Miączyńska


Gmach Elektroniki, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3670
e-mail: Gabriela.Miaczynska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Skalska


Gmach Elektroniki, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1381
e-mail: agnieszka.skalska2@pw.edu.pl

Elżbieta Styczek


Gmach Elektroniki, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7853
e-mail: e.styczek@ii.pw.edu.pl

mgr Anna Filipowska-Chlebek


Gmach Elektroniki, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7664
e-mail: a.filipowska-chlebek@ii.pw.edu.pl

mgr Joanna Konczak


Gmach Elektroniki, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1395
e-mail: j.konczak@ii.pw.edu.pl

Pracownicy Obsługi

Krzysztof Frelich


Gmach Elektroniki, pok. 134