BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Dziekanat

tel. miejski: 22 234 74 11; 22 234 57 93

Marta Kwiatkowska

Studia I stopnia

pokój 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 11
tel. miejski: 22 234 74 11
e-mail: marta.kwiatkowska@pw.edu.pl

Sylwia Lipska

Studia I stopnia

pokój 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 11
tel. miejski: 22 234 74 11
e-mail: sylwia.lipska@pw.edu.pl

Ewa Płonowska-Sztanc

Studia II stopnia

pokój 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 57 93
tel. miejski: 22 234 57 93
e-mail: ewa.plonowska-sztanc@pw.edu.pl

Paweł Cepuch

Studia II stopnia

pokój 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 57 93
tel. miejski: 22 234 57 93

Sylwia Ejsmont

studia niestacjonarne, suplementy

pokój 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 73 85
tel. miejski: 22 234 73 85
e-mail: sylwia.ejsmont@pw.edu.pl

Aneta Libera

sprawy socjalno-bytowe studentów

pokój 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 61 60
tel. miejski: 234 61 60
e-mail: aneta.libera@pw.edu.pl

Katarzyna Łabuda

sprawy socjalno-bytowe studentów

pokój 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 79 11
tel. miejski: 22 234 79 11
e-mail: katarzyna.labuda@pw.edu.pl

Anna Neubart

wymiana międzynarodowa

pokój 158

tel. wew.: (22) 234 + wew: 57 75
tel. miejski: 22 234 57 75
e-mail: anna.neubart@pw.edu.pl

Alicja Stolarczyk

studia anglojęzyczne

pokój 158

tel. wew.: (22) 234 + wew: 36 73
tel. miejski: 22 234 36 73
e-mail: Alicja.Stolarczyk@pw.edu.pl

Monika Ciechońska

studia anglojęzyczne

pokój 158

tel. wew.: (22) 234 + wew: 36 73
tel. miejski: 22 234 36 73
e-mail: Monika.Ciechonska@pw.edu.pl