BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Biuro Ekonomiczno-Finansowe

Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego, Pełnomocnik Kwestora

mgr Jadwiga Bronisz


Gmach Elektroniki, pok. 209

tel. wew.: (22) 234 + wew: 79 40
tel. miejski: 22 234 79 40
fax: 022 234 58 85
e-mail: jbronisz@elka.pw.edu.pl

Pracownicy Biura

mgr Bożena Kwiatkowska


Gmach Elektroniki, pok. 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 61 62
tel. miejski: 22 234 61 62
fax: 22 234 58 85
e-mail: b.kwiatkowska@elka.pw.edu.pl

mgr Joanna Lasocka


pok. 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5891
tel. miejski: 22 234 5891
e-mail: joanna.lasocka@pw.edu.pl

mgr Izabela Łasica


Gmach Elektroniki, pok. 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 58 96
tel. miejski: 22 234 58 96
fax: 22 234 58 85
e-mail: i.lasica@elka.pw.edu.pl